Privé Beleid

1. Algemene informatie


Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze webpagina. De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit.

Het gebruik van onze webpagina's vereist de opgave van persoonlijke gegevens. Alleen de absoluut noodzakelijke gegevens worden verzameld en deze worden ook alleen voor het aangegeven doel gebruikt en na vervulling van het doel gewist. Als er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij doorgaans om uw toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-GDPR) en met de relevante nationale wetten.
 

De volgende verklaring geeft een overzicht van welke soort gegevens worden verzameld en met welk doel.
 

Wijzigingen in deze verklaring

ICSE behoudt zich het recht voor om deze privacy informatie zo nodig te wijzigen of aan te passen. De wijzigingen worden dan gepubliceerd. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om de actuele status van de privacyverklaring te controleren.

Huidige versie: 9-7-2022

 

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU en andere nationale wetten is de

University of Education Freiburg.

It is legally represented by its rector Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff.

Kunzenweg 21

79117 Freiburg

Phone: +49 761 682-261

E-Mail: kotthoff@ph-freiburg.de

 

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke instantie:

Dr. Bernd Remmele
 Pädagogische Hochschule Freiburg
 Kunzenweg 21
 79117 Freiburg
 Tel.: 0761 / 682-625
 E-Mail: datenschutz@ph-freiburg.de

 

 

2. Persoonlijke gegevens


Verwerking van persoonlijke gegevens

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt onze webserver automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bellende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Systeemgegevens van de door de gebruiker gebruikte browser en het besturingssysteem (indien doorgegeven door de aanvragende webbrowser).

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en tijd van toegang

 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website

 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

Deze informatie is nodig om de inhoud van onze website correct te leveren, om de inhoud van onze website te optimaliseren en om de functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. e. GDPR met betrekking tot § 4 LDSG (Landesdatenschutzgesetz) alsmede § 2 LHG (Landeshochschulgesetzt).

IP-adressen worden alleen geregistreerd voor de duur van het bezoek om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren en worden niet opgeslagen na afloop van het bezoek.

De overige gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt.

Sommige aanbiedingen van onze website (bijv. inschrijvingen voor nieuwsbrieven en voor evenementen, ons forum, contactformulieren) vereisen het verzamelen van persoonsgegevens.

 

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een webbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. Cookies bestaan uit een tekenreeks waarmee webpagina's en servers aan een bepaalde webbrowser kunnen worden toegewezen. Zo kan een specifieke webbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Het International Center for STEM Education (ICSE) maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken (zo hoeft u na het inloggen tijdens een sessie niet op elke pagina opnieuw in te loggen). Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de sessie beëindigt.

In interne gebieden met login, die sommige van onze pagina's aanbieden, worden zogenaamde persistente cookies ingesteld. Deze zijn nodig om de gebruiker na succesvolle aanmelding in volgende sessies op dezelfde website te herkennen en ervoor te zorgen dat de pagina er voor de gebruiker consistent uitziet. Permanente cookies worden 14 dagen opgeslagen en daarna verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 (1) lit. f GDPR.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een passende instelling van de gebruikte webbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers. Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze websites worden beperkt.
 

 

Rechten van de betrokkene

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft overeenkomstig de GDPR het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te vragen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast is er een recht op onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar of op verwijdering, of op beperking van de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gegevensbeschermingsrecht kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Bovendien kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u twijfelt aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

 

Wissen van persoonlijke gegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het algemeen slechts verwerkt en opgeslagen voor zolang als nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als vereist door wet- of regelgeving.

 

Email Veiligheid

Als u ons een e-mail stuurt, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om met u te corresponderen. Houd er rekening mee dat de gegevensoverdracht van e-mails op het internet veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Gebruik van het forum

Ons forum is te lezen zonder dat je je hoeft te registreren. Wil je actief deelnemen aan het forum, dan moet je je registreren door je e-mailadres, naam en vrij te kiezen gebruikersnaam op te geven. Er is geen verplichting om een duidelijke naam te gebruiken, een pseudoniem is mogelijk. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas is voltooid nadat u uw registratie hebt bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u voor dit doel wordt toegezonden. Als uw bevestiging niet binnen 48 dagen wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd.

Als je een forumaccount registreert, bewaren we, naast je registratiegegevens, alle informatie die je op het forum verstrekt, d.w.z. openbare berichten, prikbordvermeldingen, vriendschappen, privéberichten, enz. totdat je uitlogt, om het forum te laten functioneren. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw bijdrage als illegaal. Wanneer je een bericht op het forum plaatst, blijven we je IP-adres opslaan, dat we na 70 dagen verwijderen. De opslag is voor ons noodzakelijk vanuit het legitieme belang om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims in geval van een mogelijke publicatie van illegale inhoud.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) en f) GDPR.
 

Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare uitingen, met name bijdragen aan het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar uw account is niet meer opvraagbaar en wordt in het forum gemarkeerd als "gast". Alle andere gegevens worden verwijderd. Als u wilt dat ook uw openbare bijdragen worden verwijderd, neem dan contact op met de verantwoordelijke via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

Registratie / gebruikersaccount voor het forum

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren (gebruikersaccount) door het verstrekken van persoonlijke gegevens (bijv. bedrijf, titel/academische graad, namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers, e-mail). De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bij de registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen: Het IP-adres van de gebruiker, datum en tijdstip van registratie. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. uw registratie is pas voltooid wanneer u uw registratie eerst hebt bevestigd via een bevestigingsmail die u daartoe wordt toegezonden door op de daarin opgenomen link te klikken. Indien uw bevestiging niet binnen 48 dagen wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht.

Informatie die u verstrekt in het kader van het gebruik van ons portaal is vrijwillig (6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR).
 

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker (vaststelling van de identiteit van de contractpartner, gegevens voor het opnemen van contact) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens in het geval van registratie voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR.
 

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de over u opgeslagen gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

3. Gebruik van diensten van derden


Nieuwsbrief met CleverReach

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig. Via een dubbele opt-in procedure (bevestiging van uw inschrijving) zorgen wij ervoor dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.


 De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.


 Uw gegevens worden slechts zolang opgeslagen als voor de vervulling van het doel (verzending van de nieuwsbrief) noodzakelijk is.
 

Wij gebruiken CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is
 
 CleverReach GmbH & Co. KG

Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland

 

Met deze dienst kunnen wij de verzending van de nieuwsbrief organiseren en analyseren. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, zoals uw e-mailadres, worden opgeslagen op de servers van CleverReach. De serverlocaties zijn respectievelijk Duitsland en Ierland.

Het versturen van de nieuwsbrief met CleverReach stelt ons in staat het gedrag van de ontvanger van de nieuwsbrief te analyseren. De analyse laat onder andere zien hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en met welke frequentie op links in de nieuwsbrief is geklikt. CleverReach ondersteunt conversietracking om te analyseren of een vooraf gedefinieerde actie, zoals een productaankoop, heeft plaatsgevonden na het klikken op een link. Details over data-analyse door CleverReach zijn te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of afmelding via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Als u niet wilt dat uw gegevens door CleverReach worden geanalyseerd, moet u zich in eerste instantie niet registreren of u afmelden voor de nieuwsbrief. Om u af te melden is het voldoende om ons een informeel bericht per e-mail te sturen of u af te melden via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen worden bij uitschrijving verwijderd van onze servers en de servers van CleverReach. Indien deze gegevens voor andere doeleinden aan ons zijn doorgegeven (bijv. abonnement op onze materiaalcollectie, inschrijving voor een conferentie, enz. Als u wilt dat ze worden verwijderd, stuur ons dan een informeel bericht per e-mail.

Details van het privacybeleid van CleverReach zijn te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met CleverReach.

Webanalytics met Matomo

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo.

Matomo gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Door middel van cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op onze server. Voor de opslag wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Cookies van Matomo blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het plaatsen van Matomo-cookies is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel de website als, indien nodig, reclame (via onze social media kanalen of onze nieuwsbrief) te optimaliseren.

De in het Matomo-cookie opgeslagen informatie over het gebruik van deze website wordt niet openbaar gemaakt. Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt worden.

U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens hier deactiveren. Uw browser stelt een opt-out cookie in, die het opslaan van Matomo gebruiksgegevens voorkomt. Als u uw cookies verwijdert, wordt de Matomo opt-out cookie ook verwijderd. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, moet de opt-out-cookie opnieuw worden ingesteld om de opslag en het gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Matomo en Cleverreach secties aangepast van gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

4. ICSE op sociale media


Communicatie via onze sociale mediakanalen

Dit privacybeleid (per september 2022) is van toepassing op de volgende social media profielen van ICSE (Freiburg University of Education):

Centrale accounts:

Facebook

International Centre for STEM Education

ICSE Freiburg

Instagram

ICSE_freiburg

Twitter

ICSE_freiburg

LinkedIn

International Centre for STEM Education

ICSE Freiburg

De afdeling Public Relations is verantwoordelijk voor alle accounts. Naast de Universiteit van Onderwijs Freiburg zijn ook de aanbieders van de hieronder genoemde platforms gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

 

Algemene informatie over gegevensverwerking via sociale media

Doel van de gegevensverwerking en categorieën betrokkenen

De social media accounts van ICSE vormen een aanvulling op de websites van ICSE (https://icse.eu // icse.ph-freiburg.de) en bieden gebruikers de vrijwillige mogelijkheid om een dialoog met ICSE aan te gaan.

Zodra gebruikers toegang krijgen tot de sociale mediaprofielen van ICSE op het respectieve netwerk, zijn de voorwaarden en het beleid inzake gegevensverwerking van de respectieve exploitant van toepassing:

ICSE heeft geen invloed op de gegevensverwerking in de respectieve netwerken. De gegevens die over u worden verzameld bij het gebruik van de dienst worden verwerkt door de aanbieder en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. ICSE heeft geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt, het type verwerking en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden, in het bijzonder aan landen buiten de Europese Unie. Informatie over welke gegevens door de aanbieder worden verwerkt en voor welke doeleinden is te vinden in het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

ICSE verwerkt persoonsgegevens die via de social media accounts binnen ICSE bij de redactie binnenkomen om servicevragen te beantwoorden.

Het social media team van ICSE verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om content voor sociale media te genereren en aan te bieden.

 • Om contactverzoeken te verwerken en te communiceren met gebruikers*.

 • Om opmerkingen en discussies over berichten te modereren

 • Beoordelen welke content relevant is voor gebruikers en de content daarop aanpassen.

 • Om te wijzen op interessante data en aanbiedingen van ICSE.

De betrokkenen zijn bezoekers en gebruikers van de sociale mediaprofielen van ICSE.

 

Neem contact op met de social media redactie:

Trefwoord: Public Relations- Sociale Media

ICSE - PH Freiburg

Kunzenweg 21

79115 Freiburg

E-mail: icse@ph-freiburg.de

Rechtsgrondslag

Voor zover de ICSE social media redactie de toestemming van de betrokkene verkrijgt voor verwerkingen met persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) zin 1 lit. a GDPR als rechtsgrondslag. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van social media-werkzaamheden die van algemeen belang zijn of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag worden verricht, dient Art. 6 (1) S. 1 lit. e GDPR als rechtsgrondslag.

Samenwerking met derden

Voor zover ICSE in het kader van de verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) bekendmaakt, aan hen overdraagt of hen anderszins toegang tot de gegevens verleent, gebeurt dit alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van Art. 6 (1) zin 1 lit. b GDPR met u als betrokkene, de verstrekking is toegestaan op basis van een belangenafweging in de zin van Art. 6 (1) lit. f GDPR, is ICSE wettelijk verplicht de gegevens openbaar te maken of heeft u in die mate toestemming gegeven.

Als ICSE derden opdracht geeft om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "orderverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

Hulpmiddel voor inhoudsbeheer Hootsuite

Voor het plannen en plaatsen van content op Twitter en Instagram gebruikt ICSE het product Hootsuite. De volgende richtlijnen voor gegevensbescherming zijn van toepassing: https://hootsuite.com/de/legal/privacy

Opslagperiode

De opslagperiode van persoonsgegevens binnen de social media-platforms is afhankelijk van de respectieve platformexploitanten. ICSE heeft geen toegang tot de door de platformexploitanten opgeslagen gegevens.

Binnen de social media redactie van ICSE worden persoonsgegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in Unieverordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook afgeschermd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt.

Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten tegenover de voor de verwerking verantwoordelijken wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 GDPR,

 • het recht op rectificatie of uitwissing overeenkomstig Art. 16 en 17 GDPR,

 • het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR,

 • het recht op gegevensportabiliteit volgens Art. 20 GDPR,

 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking volgens Art. 21 GDPR,

 • het recht om toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken op grond van Art. 7(3) GDPR.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw gegevens door ons. Andere rechten die u ten opzichte van de platformexploitanten hebt (met name het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen door de respectieve platformen of om de aan een van de genoemde platformen gegeven toestemming in te trekken) worden beschreven in het gegevensbeleid van de respectieve platformen (zie hierboven voor links).