Woman shows illustration on whiteboard

Profesinis orientavimas

Karjeros kryptys

STEM dalykų mokytojų karjera gali vystytis labai skirtingomis kryptimis. Jie gali užimti įvairias pareigas mokykloje arba pradėti STEM mokymą už mokyklos ribų. Įvairios karjeros kryptys įkvepia, padeda orientuotis ir suteikia žinių apie skirtingus karjeros būdus ir naujas galimybes STEM dalykų mokytojams švietime. Trys pagrindinės karjeros kryptys:

  • Mokyklos
  • Aukštojo mokslo institucijos
  • Švietimo institucijos

Karjeros aprašuose pateikiama pagrindinė informacija apie pareigybes, reikalingas kompetencijas ir formalius reikalavimus. Trumpuose vaizdo įrašuose supažindinama su gerosios praktikos pavyzdžiais. Įrašuose buvę ar esami STEM dalykų mokytojai pasakoja apie savo karjerą, apie tai, kodėl jie nusprendė rinktis kitokį karjeros kelią, nukrypdami nuo „klasikinio“ mokymo klasėje, dalinasi mokymo patirtimi.


Europos šalyse yra įvairių karjeros galimybių STEM dalykų mokytojams. Pasirinkite šalį ir sužinokite apie karjeros galimybes atitinkamoje šalyje.

 

Vokietija Nyderlandai Ispanija Portugalija Turkija