Mokytojų bendradarbiavimas. Teoriniai pagrindai

Įžanga


Šioje dalyje pristatomos įvairios mokymo bendradarbiaujant formos. Siekiama pabrėžti galimą tiesioginio pedagogų bendradarbiavimo naudą ir su juo susijusius iššūkius.

Pamokos tyrimai.


Daugeliui mokytojų, jų kolegų ar vadovų apsilankymai per pamokas dažnai būna nemalonūs. Tačiau bendradarbių grįžtamasis ryšys gali būti vertinga asmeninio ir profesinio tobulėjimo priemonė. Pamokų tyrimas suteikia tam konstruktyvų pagrindą: taikant šį metodą, grupė mokytojų kartu rengia pamokos medžiagą, lankosi vieni pas kitus, keičiasi patirtimi. Šis procesas leidžia mokytojams mokytis vieniems iš kitų, apmąstyti ir tobulinti savo mokymo metodus, nevertinant asmeninių pedagoginių gebėjimų.

Kas yra pamokos tyrimai?

>

Atviroji mokykla


Atviroji mokykla – tai naujoviška koncepcija, kuri sujungia mokyklinį ugdymą su bendruomene ir realiu pasauliu. Ji suteikia galimybę mokiniams, mokytojams ir partneriams (pvz., įmonėms ir asociacijoms) kartu dirbti įgyvendinant realius projektus ir sprendžiant realius uždavinius. Šis metodas tinka ir sudėtingesnėms temoms tokiose srityse kaip sveikata, technologijos ir tvarumas.

 

Ką suteikia atvirosios mokyklos projektai?

>

Komandinis mokymas

Komandinis mokymas – tai bendradarbiavimo metodas, kai du arba daugiau mokytojų kartu planuoja, moko ir prisiima atsakomybę už klasės arba mokinių grupės mokymosi pažangą. Šis metodas taikomas įvairiose mokyklų srityse, siekiant sumažinti atskiriems mokytojams tenkančią mokymo naštą, padidinti mokymo veiksmingumą ir, jeigu reikia, integruoti įvairių disciplinų žinias į bendrą mokymą.

Kas yra komandinis mokymas?

>