Socialiniai gamtos mokslų aspektai STEM ugdyme: matematika

Sally Clark byla (arba neteisingai naudojama statistika)

Sally Clark, garsi advokatė, apkaltinta savo vaikų, kurie, jos teigimu, mirė nuo staigios kūdikių mirties sindromo netrukus po gimimo 1990 m. pabaigoje.

Teisme kaip liudytojas buvo iškviestas pediatras profesorius Sir Roy Meadow. Remdamasis statistiniu tyrimu, kuriame nurodoma, kad Klarkų socialinės padėties šeimoje mirties lopšyje tikimybė yra maždaug 1 iš 8543, jis padarė išvadą, kad tikimybė, jog toje pačioje šeimoje įvyks dvi tokios mirtys, yra lygi šio skaičiaus kvadratui 1 iš 73 milijonų.

 1. Remiantis šiuo statistiniu tyrimu, Sally Clark pripažinta kalta dėl savo dviejų vaikų nužudymo.
 2. Ar kaltinimai pagrįsti? Ar pritariate daktarui Meadow?
 3. Aptarkite šią problemą moksliniu ir etiniu požiūriu.

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

SGMA šiame pavyzdyje

SGMA savybės

Kaip taikyti SGMA STEM ugdymui

Prieštaravimai šiame pavyzdyje

1. Ar ginčijamasi dėl autentiškumo?

 • Liudytojo eksperto parodymų rimtumą menkino jo turimas vardas. Sprendimo kritika iš pradžių sulaukė nedaug dėmesio.

2. Nuosprendis remiantis tikimybe.

 • Nuosprendis grindžiamas statistiniais duomenimis neatsižvelgiant į asmenines aplinkybes, o ne tiesioginiais įrodymais pagrįstu procesu.

3. Ar sociologiniai, psichologiniai, politiniai, žiniasklaidos veiksniai įtakojo bylą?

 • Nusikaltimai prieš vaikus paprastai kelia didelį nerimą.
 • Žiniasklaidoje Sally Clark buvo vaizduojama kaip žudikė.

Savybės

 • Socialiniai gamtos mokslų aspektai yra mokslinio pobūdžio ir reikalauja, kad žmonės įsitrauktų į dialogą, diskusijas ir debatus.
 • Jų pobūdis dažniausiai prieštaringas. 
 • Reikia susidaryti nuomonę ir priimti sprendimus, apimančius mokslinius, moralinius, etinius ar socialinius klausimus.

Darbas su socialiniais gamtos mokslų aspektais

 • Sprendžiant šiuos klausimus reikia įvertinti nepakankamą informaciją dėl prieštaringų ar neišsamių mokslinių įrodymų ir neišsamiai pateikiamų faktų.
 • Dažnai šie klausimai susiję su sąnaudų ir naudos analize, kurioje rizika sąveikauja su etiniais argumentais.

 

Tikslas – suprasti, kaip vystomos ir stiprėja skirtingos nuomonės.

 1. Atidžiai perskaitykite tekstą.

 2. Kokia Jūsų pozicija šiame kontekste?

 3. Įsijauskite į eksperto vaidmenį. Kaip Jūs argumentuotumėte…

  1. … jei prieštaraujate atvejui;

  2. … jei neprieštaraujate atvejui.

 4. Atlikite tyrimą (internetu).

  1. Raskite sąrašą moksliškai pagrįstų argumentų, palaikančių arba prieštaraujančių atvejo argumentams.

  2. Paaiškinkite nagrinėjamo atvejo ir mokslinių faktų ryšį.

 5. Kokie kiti aspektai daro įtaką šio atvejo suvokimui?

Daugiau turinio