Socialiniai gamtos mokslų aspektai STEM ugdyme: technologijos

Ar skaitmeninimas tikrai yra pažanga?


Po 2020 m. prasidėjusios SARS-CoV-2 krizės skaitmeninimui skiriama vis daugiau dėmesio žiniasklaidoje ir politikoje.

Švietimo įstaigos, viešosios įstaigos ir įmonės pradėjo kurti ir įgyvendinti skaitmeninimo koncepcijas beveik visose srityse. Tačiau oponentai kritikuoja milžinišką energijos ir išteklių kiekį, reikalingą elektroniniams įrenginiams eksploatuoti ir paslaugoms teikti.

Kas yra tiesa? Ar skaitmeninimas yra pažanga?

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

SGMA šiame pavyzdyje

SGMA savybės

Kaip taikyti SGMA STEM ugdymui

Prieštaravimai šiame pavyzdyje. Skaitmeninimas yra naujovė įvairiose srityse ir lemia ekonominius, ekologinius ir psichologinius veiksnius. Atskiri veiksniai atitinkamai formuoja skirtingas nuomones.

 

 

Savybės

 • Socialiniai gamtos mokslų aspektai yra mokslinio pobūdžio ir reikalauja, kad žmonės įsitrauktų į dialogą, diskusijas ir debatus.
 • Jų pobūdis dažniausiai prieštaringas. 
 • Reikia susidaryti nuomonę ir priimti sprendimus, apimančius mokslinius, moralinius, etinius ar socialinius klausimus.

Darbas su socialiniais gamtos mokslų aspektais

 • Sprendžiant šiuos klausimus reikia įvertinti nepakankamą informaciją dėl prieštaringų ar neišsamių mokslinių įrodymų ir neišsamiai pateikiamų faktų.
 • Dažnai šie klausimai susiję su sąnaudų ir naudos analize, kurioje rizika sąveikauja su etiniais argumentais.

 

Tikslas – suprasti, kaip vystomos ir stiprėja skirtingos nuomonės.

 1. Atidžiai perskaitykite tekstą.

 2. Kokia Jūsų pozicija šiame kontekste?

 3. Įsijauskite į eksperto vaidmenį. Kaip Jūs argumentuotumėte…

  1. … jei prieštaraujate atvejui;

  2. … jei neprieštaraujate atvejui.

 4. Atlikite tyrimą (internetu).

  1. Raskite sąrašą moksliškai pagrįstų argumentų, palaikančių arba prieštaraujančių atvejo argumentams.

  2. Paaiškinkite nagrinėjamo atvejo ir mokslinių faktų ryšį.

 5. Kokie kiti aspektai daro įtaką šio atvejo suvokimui?

Daugiau turinio