Socio-Scientific Issues in betavakken: Techniek

Is digitalisering echt een stap voorwaarts


Vooral sinds de Sars-Covid 2-crisis die in 2020 begon, werd digitalisering een prominent onderwerp in media en politiek?

Onderwijsinstellingen, openbare voorzieningen en bedrijven begonnen op bijna alle gebieden digitaliseringsconcepten te ontwikkelen en toe te passen. Tegenstanders bekritiseren echter de immense hoeveelheid energie en grondstoffen die nodig zijn om elektronische apparaten en diensten te produceren en te laten werken.

Dus wat is waar? Is digitalisering echt een vorm van vooruitgang of niet?

 

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

Wereldvraagstuk in dit voorbeeld

Karakteristiek

Hoe te gebruiken in onderwijs

Het lastige in dit voorbeeld: Digitalisering is een betrekkelijk nieuw doel op verschillende gebieden en heeft een invloed op economische, ecologische en psychologische factoren. De weging van de afzonderlijke factoren leidt bijgevolg tot verschillende opvattingen.

 

 

Karakteristieken

  • SSI hebben een wetenschappelijke basis en vereisen dat mensen een dialoog aangaan, discussiëren en debatteren.
  • Zij zijn hoofdzakelijk controversieel van aard.
  • Ze vereisen meningsvorming en het nemen van beslissingen, met inbegrip van wetenschappelijke, morele, ethische of sociale redeneringskwesties.

Omgaan met wereldvraagstukken

  • De behandeling van deze vraagstukken vereist een evaluatie van onvolledige informatie als gevolg van tegenstrijdig of onvolledig wetenschappelijk bewijs en onvolledige rapportage
  • Vaak gaat het om een kosten-batenanalyse waarbij risico's en ethische overwegingen met elkaar in wisselwerking staan.

 

Het doel is te begrijpen hoe verschillende meningen zich ontwikkelen en versterken.
Lees de tekst zorgvuldig!
Hoe plaats je je in deze context!
Plaats jezelf in de rol van een deskundige. Hoe zou je argumenteren...

  • … als u zich verzet tegen de zaak
  • ... als u zich niet verzet tegen de zaak

Doe je eigen (internet) onderzoek.

  • Zoek een lijst van (schijnbaar) wetenschappelijk onderbouwde argumenten die pleiten voor, respectievelijk ingaan tegen de argumenten in deze zaak
  • Werk het verband tussen de zaak en wetenschappelijke feiten uit.

Welke andere aspecten beïnvloeden de perceptie van deze zaak?

 

Meer inhoud