Afdruk en Disclaimer

Afdruk


Teach4Life wordt gecoördineerd door ICSE.

 

International Centre for STEM Education (ICSE)

University of Education Freiburg | Pädagogische Hochschule Freiburg

Kunzenweg 21

79117 Freiburg

 

Tel. office: (0761) 682-349

E-mail: icse@ph-freiburg.de

Internet:

http://icse.eu/

 

ICSE is een coöperatieve instelling van de Universiteit van Onderwijs Freiburg.

De Universiteit van Freiburg is een overheidsinstelling.

Zij wordt juridisch vertegenwoordigd door de Rector Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff.

Het International Centre for STEM Education (ICSE) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

 

Verantwoordelijke vergunningverlenende en toezichthoudende autoriteit

Ministry of Science, Research and the Arts Baden-Württemberg (MWK)

Königstrasse 46

D-70173 Stuttgart

Web: mwk.baden-wuerttemberg.de

 

Sales tax ID and tax number

Verkoopbelasting ID en fiscaal nummer

Sales tax ID: DE811374611

Tax number: 06471/44697

Auteursrechten


De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht niet is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de desbetreffende auteursrechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen het maken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. Het citeren van onze documenten en webpagina's en het plaatsen van links naar onze website is uitdrukkelijk toegestaan. Gelieve verzoeken te richten aan icse@ph-freiburg.de. Fotokopieën en downloads van webpagina's voor particulier, wetenschappelijk en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan.

Disclaimer


Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze homepage geeft uitsluitend de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie op deze site.

Voor eigen inhoud

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Fouten zijn menselijk en kunnen daarom niet volledig worden uitgesloten. Ondanks zorgvuldige controle kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze webpagina's. In het bijzonder aanvaardt ICSE geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden inhoud.

 

Voor externe links

Deze website bevat ook links of verwijzingen naar websites van derden. ICSE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade als gevolg van het gebruik is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.