Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Technologie

Gewoon ademen


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven elk jaar meer dan zeven miljoen mensen als gevolg van luchtverontreiniging.

Laten we eens kijken naar luchtverontreiniging, hoe die wordt gecontroleerd en wat de gevolgen ervan zijn voor de menselijke gezondheid. Je kunt voor jouw stad gegevens verzamelen of analyseren over de mate van luchtverontreiniging en het effect van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid onderzoeken.

 

 

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

IBL in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

Deze IBL-activiteit vereist van de leerlingen dat ze vragen stellen die voortkomen uit het diagram ("Waar komt deze piek vandaan?", "Er lijkt meer ozon te zijn in de zomer. Waarom is dat zo?"), hypotheses vormen en deze testen door middel van onderzoek ("Misschien komt het door het vuurwerk. Laten we eens kijken of dat inderdaad fijnstof veroorzaakt!") en hun resultaten bespreken.

 

 

 

IBL heeft de volgende kenmerken: Leerlingen…

•stellen hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;

•geven voorrang aan bewijzen bij het beantwoorden van vragen;

•formuleren verklaringen op basis van bewijzen;

•verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;

•communiceren en rechtvaardigen verklaringen

 

Conclusie: IBL opdrachten differentieren en geven alle leerlingen gelegenheid om bij te dragen

 

Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL-taak als volgt (Onderzoekscyclus):

1.Een specifieke vraag formuleren (Ask)a

2.Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)

3.Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)

4.Bespreek de bevindingen (Discuss) 

5.Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

 

 

Activiteiten zijn

•toegankelijk voor alle leerlingen

•Bied haalbare uitdagingen

•vloeiendheid, begrip en processen ontwikkelen

•meerdere ingangspunten bieden

•Gebruik van een reeks methoden en strategieën

•meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord

De rol van de docent is…

•Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van studenten uit

•Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën

•Ontdekt misvattingen

•Ondersteunt de student om van fouten te leren

•Prikkelt en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

 

Meer inhoud