STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Teknoloji

Sadece Nefes Al


Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre her yıl yedi milyondan fazla insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hava kirliliğini, nasıl izlendiğini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıralım. Şehriniz için hava kirliliği seviyeleri açısından veri toplayabilir veya analiz edebilir ve hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştırabilirsiniz.

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki SDÖ

SDÖ‘nün özellikleri

STEM eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Bu SDÖ etkinliği öğrencilerin diyagramdan yola çıkarak sorular sormasını ("Bu tepe noktası nereden geliyor?", "Yazın daha fazla ozon var gibi görünüyor. Neden böyle?"), hipotezler oluşturmalarını ve bunları araştırma yoluyla test etmelerini ("Belki de havai fişeklerdir. Partikül maddeye neden olup olmadıklarını görelim!") ve sonuçlarını tartışmasını gerektirir.

SDÖ temel olarak aşağıdaki gibi karakterize edilir:
Öğrenciler...

 • Kendi bilimsel odaklı sorularını oluştururlar.
 • Sorulara yanıt verirken delillere öncelik verirler.
 • Delillere dayalı açıklamalar formüle ederler.
 • Açıklamaları bilimsel bilgi ile ilişkilendirirler.
 • Açıklamaları anlatırlar ve doğrularlar.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi kendini farklılaştıran görevlerdir.

Öğrenciler genellikle bir SDÖ görevini aşağıdaki şekilde yürütürler (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturma (Sor)
 2. Sorunu anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanmak (Araştır)
 3. Önceki bulgulara dayanarak yeni bulgular oluştur (Oluştur)
 4. Bulguları tartış (Tartış)    
 5. Sonucu değerlendir ve gerekirse çözümü iyileştir (Yansıt)

 

Sunulan görevler;

 • Tüm öğrenciler tarafından erişilebilir.
 • Ulaşılabilir zorluklar sağlar.
 • Akıcılık, anlayış ve süreçleri geliştirir.
 • Birden fazla giriş noktası sunar.
 • Bir dizi yöntem ve strateji kullanmayı içerir.
 • Cevaptan ziyade sürece değer verir.

STEM eğitiminde SDÖ kullanımında öğretmenin rolü

 • Öğrenci düşüncesini ve muhakemesini inceler ve zorlar.
 • Stratejilerin değerlendirilmesini ve iletişimini teşvik eder.
 • Yanlış anlamaları ortaya çıkarır.
 • Öğrencinin hatalarından ders çıkarmasını destekler.
 • Alternatif yolların araştırılmasını kışkırtır ve teşvik eder.

 

Daha fazla içerik