BİLSEM Öğretmenliği


BİLSEM öğretmenliği STEM öğretmenleri için farklı özellikleri olan ve geleneksel okul yapısının dışına çıkmak için güzel bir alternatif sunmaktadır. BİLSEM öğretmeni olarak hem üstün yetenekli öğrencilerle çalışma hem de daha az öğrenci ile birebir çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bunun yanında mesai saatlerinin farklılığı da okullardaki mesai yapısının dışına çıkmak için sizlere bir yol açabilir.

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Person with list in background

Görev Alanları

BİLSEM, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Türkiye genelinde her ilde bir BİLSEM olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla BİLSEM olabilmektedir.

Icon shows list

Gereksinimler

BİLSEM’lerde öğretmen olabilimek için bazı temel gereksinimler ve bu temel gereksinimleri sağladıktan sonra özgeçmişinizdeki çalışmalardan alacağınız değerlendirme puanların kullanılmaktadır. Bunun dışında bir de ön değerlendirmeyi (özgeçmişe bağlı) geçen adaylar sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Bahsedilen bu gereksinimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçme ve atama kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Temel olarak BİLSEM’lerde üstün yetenekli öğrencilerin olduğu düşünüldüğünde burada öğretmenlik yapacak kişilerin bu öğrencilerin isteklerine cevap verecek nitelikte olması beklenmektedir. Geleneksel okul sisteminin dışında yer alan bu kurumda çalışabilmek için öğretmenin de geleneksel okul öğretmenliğinin dışına çıkarak projeler ve yayınlar üretmesi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli kurslara katılması ve alanındaki çalıştay/kongreleri takip etmesi beklenmektedir.

Bunların yanında lisansüstü eğitime de devam etmesi burada çalışmak için doğru bir yol olabilir. Çünkü lisansüstü eğitim yapmak zaten özgeçmişte beklenen birçok özellik için çalışmayı gerektirmektedir.
Son olarak yabancı dil bilmek uluslararası projelerde yer almak, uluslararası yarışmalara öğrenci hazırlamak için de oldukça önemlidir.

Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Woman writing on whiteboard
Woman writing on whiteboard

Daha fazla bilgi


BİLSEM’ler hakkında daha fazla bilgi için: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

Eğitim otoritelerindeki diğer kariyer fırsatları