STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Mühendislik

3 Boyutlu Yazdırılabilir Diş Macunu Sıkacağı Tasarlama


Sorunu hepimiz biliriz. Bir tüp diş macunu azaldığında, diş macununa ulaşmak için çok fazla güç ve beceri kullanmamız gerekir. Ve ne yaparsak yapalım, neredeyse hiçbir şey alamayız ya da çok fazla alırız.

Diş macunu tüpündeki kalıntıları sıkmanın zor olmaması için bir araç geliştirebilir misiniz?

 

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki SDÖ

SDÖ‘nün özellikleri

STEM eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Bu görevde öğrenciler gerçek dünyadaki bir soruna çözüm olan bir ürün geliştirirler (diş macunu tüpü iticileri internette satışa sunulmaktadır). Yaşa bağlı olarak, görev az ya da çok açık uçlu olacaktır. Öğrenciler sorunu analiz eder ve tanımlar, kendileri bir çözüm geliştirir ve kendi isteklerine göre tasarlarlar (görünüm, işlevsellik, kullanım, vb.). Daha sonra prototip test edilir ve genellikle birkaç kez optimize edilir (araştırma döngüsü).

 

SDÖ temel olarak aşağıdaki gibi karakterize edilir:
Öğrenciler...

 • Kendi bilimsel odaklı sorularını oluştururlar.
 • Sorulara yanıt verirken delillere öncelik verirler.
 • Delillere dayalı açıklamalar formüle ederler.
 • Açıklamaları bilimsel bilgi ile ilişkilendirirler.
 • Açıklamaları anlatır ve doğrularlar.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi kendini farklılaştıran görevlerdir.

Öğrenciler genellikle bir SDÖ görevini aşağıdaki şekilde yürütürler (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturma (Sor)
 2. Sorunu anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanmak (Araştır)
 3. Önceki bulgulara dayanarak yeni bulgular oluştur (Oluştur)
 4. Bulguları tartış (Tartış)    
 5. Sonucu değerlendir ve gerekirse çözümü iyileştir (Yansıt)

 

Sunulan görevler:

 • Tüm öğrenciler tarafından erişilebilir.
 • Ulaşılabilir zorluklar sağlar.
 • Akıcılık, anlayış ve süreçleri geliştirir.
 • Birden fazla giriş noktası sunar.
 • Bir dizi yöntem ve strateji kullanmayı içerir.
 • Cevaptan ziyade sürece değer verir.

STEM eğitiminde IBL kullanımında öğretmenin rolü:

 • Öğrenci düşüncesini ve muhakemesini inceler ve zorlar.
 • Stratejilerin değerlendirilmesini ve iletişimini teşvik eder.
 • Yanlış anlamaları ortaya çıkarır.
 • Öğrencinin hatalarından ders çıkarmasını destekler.
 • Alternatif yolların araştırılmasını kışkırtır ve teşvik eder.

 

Daha fazla içerik