Akademisyenlik


Akademisyenlik STEM alanlarında çalışan ve kariyerlerini geliştirmek isteyen öğretmenler için cazip bir meslektir. Özellikle toplumdaki statüsü, ekonomik artıları, çalışma hayatındaki farklılık ve hitap ettiği öğrenci profili açısından öğretmenliğe göre oldukça farklılık göstermektedir. Ancak akademisyen olmanın artılarının yanında getirdiği iş yüklerinin de farkında olmak gerekmektedir.

Aşağıda sahadan röportajları izleyebilirsiniz:

<
>
Person with list in background

Görev Alanları

Akademisyenliği iki temel görev alanı/sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ders vermek, ikincisi ise araştırma yapmaktır. Aynı zamanda yaptıkları araştırmaları raporlaştırmak (makale, bildiri, tez, kitap vb.) da görev alanları içerisindedir.

Bu iki temel alanının dışında, ülkedeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında çıkarımlarda bulunarak yeni fikirler sunmak ve kongre ve konferans gibi organizasyonlara katılarak toplumu ve akademi dünyasını bilgilendirmek de akademisyenlerden beklenenler arasındadır. Görev alanları bulunulan pozisyona (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi) göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara ve tanımlara Yükseköğretim Kanunu’ndan erişebilirsiniz.

Icon shows list

Gereksinimler

Akademisyen olabilmek için belli şartlar bulunmaktadır. Ancak bu şartlar başvurulan kadroya (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi) göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar kadro talebinde bulunan üniversitelere göre de değişmektedir.

Araştırma görevlisi olmak için çoğunlukla lisans mezunu olmak veya yüksek lisans yapıyor olmak şartı aranırken, öğretim görevlisi olmak için iş tecrübesi istenebilmektedir. Öğretim üyeliği için ise alanında doktora mezunu olmak gerekmektedir.

Akademisyenliğe adım atabilmek için temel olarak ALES puanı, iyi bir genel akademik ortalama ve dil puanı (kadro türüne göre farklılık gösterebilir) gerekmektedir. Bunun yanı sıra adayların özgeçmişleri de değerlendirilmektedir.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Akademisyen kelime anlamıyla bakıldığında üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır.

Yani hayatı boyunca öğrenmeye, öğretmeye ve özgün şeyler üretmeye devam eden bir meslek dalıdır. Hayat boyu eğitimle iç içe olmak gerektiği için yoğun bir çalışma temposu vardır. Tıptan matematiğe, psikolojiden edebiyata, tarihten doğa bilimlerine kadar her alanda akademisyen olunabilir.

Bilimsel araştırma yapmayı seven, okumaktan, fikir geliştirmekten, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekten hoşlanan, dinlemeyi ve konuşmayı seven, yüksek not ortalamasına sahip lisans mezunları; ALES ile yüksek eğitimlerine devam ederek akademisyenlik yoluna adım atabilirler.

Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler