Ar-Ge Uzmanı


Ar-Ge birimlerinin temel amacı, özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir.

Aşağıda sahadan röportajları izleyebilirsiniz:

<
>
Person with list in background

Görev Alanları

Buradaki görev alacak STEM öğretmenlerden ulusal ve uluslararası projeler yazmaları, ilgili projeleri takip etmeleri, bulundukları ildeki öğretmenleri bilgilendirmeleri, uluslararası fon ve hibe programlarına başvurabilmeleri istenmektedir. Bunun yanı sıra ilde yapılacak geliştirme çalışmalarına ön ayak olmaları beklenmektedir.

 

Icon shows list

Gereksinimler

Bu merkezlerde AR-GE Yöneticisi, Ekip, Ekip sorumlusu gibi farklı pozisyonlar ile kalite geliştirme ve projeler ekibi gibi farklı ekipler bulunmaktadır. Her pozisyon için farklı gereksinimler bulunmaktadır. Bu gereksinimlere ulaşmak için tıklayınız.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Birimlerde çalışacak kişilerin temel gereksinimlerinin yanı sıra burada çalışacak kişileri tanımlayan bazı yetkinlikler bulunmaktadır. Proje yönetimi alanında en az 30 saat merkezi hizmet içi eğitimi almış olması veya proje tecrübesine sahip olması, etkili iletişim becerisine ve takım çalışmasına yatkınlık, iyi seviyede bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmesi gerekir.

Görevlendirilecek personelin en az bir yabancı dil bilmesi (İngilizce; KPDS C veya üzeri) ve mesleki-teknik eğitimci olması tercih edilir. Yüksek lisans/doktora yapmış olmak ve yabancı dil bilmek tercih nedenidir.

Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Eğitim otoritelerindeki diğer kariyer fırsatları