Ölçme ve­Değerlendirme­Merkezi


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinde koordinatör veya ilgili merkezde ekip üyesi olarak görev almak özellikle değerlendirme ve soru yazma gibi alanlarda kendini geliştirmek isteyen STEM öğretmenleri için iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Bu merkezlerde örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Görev Alanları

Bu merkezlerde görev alacak STEM öğretmenleri özellikle bakanlık tarafından yürütülen sınavların hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Çünkü bu merkezler Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması´na (TIMSS) rakip olacak "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi" ile PISA´ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" (ABİDE) çalışmalarını yürütmektedirler. Bu nedenle burada çalışmayı düşünen kişiler soru yazma, bağlama dayalı sorular oluşturma, üst düzey becerilerin test edilmesi v.b. alanlarda kendilerini geliştirmiş olmaları beklenir.

Gereksinimler

Bu merkezlerde Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü ve Ekip Sorumlusu gibi farklı pozisyonlar bulunmaktadır. Her pozisyon için farklı gereksinimler bulunmaktadır. Bu gereksinimlere ulaşmak için tıklayınız.

Yetkinlikler

Birimlerde çalışacak kişilerin temel gereksinimlerinin yanı sıra burada çalışacak kişileri tanımlayan bazı yetkinlikler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

a) Ölçme değerlendirme alanı öncelikli olmak üzere doktora/yüksek lisans yapmış olmak.
b) Merkezin görev alanı ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası çalışmalara veya eğitimlere katılmış olmak ve bunları belgelendirmek.
c) SPSS ve benzeri analiz programları ile ilgili eğitimlere katıldığını belgelendirmek.
ç) Daha önce Genel Müdürlük birimlerinde en az 1 (bir) yıl süre ile görev yapmış olmak.
d) Daha önce Merkezde görev yapmış olmak.
e) Bilgisayar ve bilgisayar programlarını kullanabildiğini belgelendirmek.

Görev Alanları

Gereksinimler

Yetkinlikler

Daha fazla bilgi


Daha fazla bilgiye ulaşmak için merkezin bağlı olduğu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Eğitim otoritelerindeki diğer kariyer fırsatları