Uitgever


Onderwijsmethodes geven houvast aan docenten in hun dagelijkse lessen, en in de planning gedurende een jaar en meerdere jaren. Methodes zijn niet verplicht of voorgeschreven door de overheid. De praktijk leert dat veel docenten met een commerciële methode werken, gemaakt door één van de Nederlandse educatieve uitgevers of een andere partij die zich toelegt op de aanbieding van les- en toetsingsmateriaal.

Het kan dus op een zeker moment in de carrière van een bèta-docent aantrekkelijk worden om de stap te maken naar een dergelijke uitgever en daar in één van de rollen een bijdrage te leveren aan goede lessen en aan goede werkvormen.

Person with list in background

Taakgebied

We bedoelen in dit profiel van uitgever en 'maker van materialen' ook zeker de meer lokale en kleinere initiatieven van materiaalontwikkeling, niet alleen het werk van de grotere uitgevers. Regelmatig kiezen scholen/onderwijsorganisaties voor een eigen aanpak, omdat ze graag iets toevoegen aan het huidige aanbod, en/of dat ze ontevreden zijn over het gebodene, en meer specifiek voor de eigen leerlingen willen werken.

Dan ontstaan er taken binnen de eigen school, ondersteund met taakuren, om een dergelijke ontwikkeling van materiaal te faciliteren. Binnen het gebied van bèta-didactiek zien we bijvoorbeeld veel ontwikkeling rondom NLT, O&O, onderzoekend en ontwerpend leren en nieuwe ict-ontwikkelingen, en dat zit natuurlijk ook in de doorontwikkeling van de bekende bèta-vakken wi, sk, bio, na, inf, daar vinden continu aanpassingen plaats aan nieuwe mogelijkheden en inzichten.

Hier noemen we ook graag de ontwikkelingen rondom open leermiddelen. Voorbeelden zijn VO-content en diverse netwerken in het vo en de lerarenopleidingen, die les- en opleidingsmaterialen met elkaar delen, vaak in eerste instantie in een 'gratis' constructie, maar een zeker moment moet hier een meer infrastructurele oplossing komen (licenties, taakstellingen, e.d.).

We noemden al de specifieke rollen binnen de grotere educatieve uitgeverijen: je kunt methodeschrijver worden binnen een team van docenten, je kunt je toeleggen op een specialisme (het bouwen van ict-toepassingen bijvoorbeeld), of je hebt de ambitie uitgever te worden en leiding te geven aan het ontwerp- en uitgeef-proces. 

Icon shows list

Eisen

Een uitgever/ontwerper heeft enkele centrale kwaliteiten:

  • recente onderwijservaring aan examenkandidaten in het juiste vak en schooltype

  • een flinke dosis creativiteit en talent voor het ontwerpen van materiaal

  • interesse in digitaal (samen)werken met – ook – vakgerichte tools (Excel, Geogebra, Coach, etc.)

  • vanzelfsprekende kwaliteiten als een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, feedback kunnen geven en ontvangen en op tijd leveren

Icon illustrates Competence

Competenties

In feite staan bij het lijstje eisen hierboven al belangrijke competenties omschreven. Het is ook weer niet zo dat je veel ervaring als docent moet hebben om een goede uitgever/ontwerper te worden, het is ook belangrijk dat er in het uitgeef-vak meerdere disciplines bij elkaar komen (creatieve sector, verstand van layout en communicatie, e.d.). Maar het blijft voor bèta-didactiek een must dat er veel zicht is op leerlingen kennen en kunnen, en wat er nodig is om leerlingen toe te rusten voor vervolg-opleidingen en voor de ontwikkeling van kritisch burgerschap. Dus bij uitstek: mensen met een flinke dosis bèta-docent-ervaring.

Person with list in background

Taakgebied

Icon shows list

Eisen

Icon illustrates Competence

Competenties

Verdere informatie


Regelmatig staan er vacatures bij de grote educatieve uitgevers. Die geven een beeld van de mogelijkheden.

Andere loopbaanmogelijkheden bij onderwijsinstanties