Curriculum­ontwerper


Elke docent is altijd bezig met het aanpassen van stukjes curriculum: eigen werkbladen, een eigen planningsdocument van activiteiten, en vaak ook in sectie-verband werken aan een school-specifieke aanpak om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leerlingen. Iedere docent is dus altijd een beetje een curriculum-ontwerper.

Toch kenschetst de Nederlandse situatie zich dat veel is vastgelegd in methodes, examenprograma's en gedetailleerde curriculum-beschrijvingen binnen de eigen schoolaanpak, en dat veel docenten het prettig vinden niet steeds als ontwerper aan het werk te zijn, maar gebruik te maken van goed ontworpen materialen. 

Docenten die juist het aspect van ontwerpen omarmen kunnen op diverse plekken terecht:

  • SLO, landelijk expertisecentrum voor het curriculum

  • Op regionaal niveau in de diverse netwerken: vohonetwerken

  • Scholen met een eigen stempel, zoals Technasia, of die op basis van andere initiatieven besluiten de eigen 'methode' vorm te geven en in te richten met de eigen docenten.

  • Bedrijven die onderwijsproducten ontwikkelen, zoals Texas Instruments en andere ict/software-bedrijven

  • Netwerken van docenten die graag zelf grip houden op de inhoud, zoals bijv. VO-content

  • Auteur worden bij een educatieve uitgever

  • Vakvernieuwingscommissies : bij grotere veranderingen in het curriculum (nieuw examenprogramma) wordt gewerkt met vakvernieuwingscommissies die zich buigen over de details van het vak en hoe dat veranderd kan/moet worden.

Hieronder kunt u een interview uit het veld bekijken:

Person with list in background

Taakgebied

In Nederland is er een landelijk expertisecentrum voor het curriculum, de SLO (slo.nl), en daar komen de expertises bij elkaar wat betreft de verschillende onderwijsssectoren en onderwijsinhouden (vakken, gebieden). Vaak hebben de SLO-medewerkers een onderwijsachtergrond (hebben zelf lesgegeven), en stellen hun ervaring ten dienste van landelijke vernieuwingstrajecten binnen vakken, maar soms ook in bredere onderwijsvernieuwingen (nieuwe vormen van onderwijsorganisatie, toetsing, etc.).

De SLO wordt in veel gevallen door de overheid gevraagd om curriculum-vernieuwingen te coördineren en begeleiden.

Icon shows list

Eisen

Relevante universitaire of hbo-opleiding en ervaring in het gebied.

Icon illustrates Competence

Competenties

Bij dit 'vak' van curriculum-ontwerper is de 'echte leerling in de klas' iets verder uit beeld. Je kunt je in het ontwerp meer concentreren op de stof en inhoud, en wat je denkt dat daarmee moet gebeuren qua werkvorm, diepgang, e.d. Dat neemt niet weg dat ervaring met het lesgeven aan de doelgroep (de specifieke leerling die het curriculum volgt) essentieel is, pas dan ben je als ontwerper in staat om in het ontwerp rekening te houden met de dynamiek van al die leerlingen die nu eenmaal verschillend omgaan met wat er in het curriculum is vastgelegd.

Person with list in background

Taakgebied

Icon shows list

Eisen

Icon illustrates Competence

Competenties

Verdere informatie


Andere loopbaanmogelijkheden bij onderwijsinstanties