School-teamleider


Het leiden van een onderwijsorganisatie (school, afdeling) biedt een aantrekkelijke kans voor een ervaren bèta-docent voor nieuwe stappen in de carrière. School-teamleiders (onderwijsmanagers) zijn sleutelfiguren die indirect een belangrijke bijdrage leveren aan het primaire proces, bijvoorbeeld de leerprestaties van de leerlingen/studenten. Zij zijn visionair en ideeëngenerator en geven nieuwe impulsen. Als school-teamleider is het belangrijk om buiten de gebaande paden te denken en een duidelijk beeld te hebben hoe een onderwijsorganisatie voldoet aan de eisen van deze tijd.

Hieronder kunt u een interview uit het veld bekijken:

Taakgebied

Onderwijsmanagers zijn een logisch onderdeel van een onderwijsorgansiatie. De werkzaamheden en taken kunnen echter verschillen, afhankelijk van de plek en het type organisatie.

Tot de kerntaken van de onderwijsmanager behoren de centrale beheers- en controlefuncties, alsmede de verantwoordelijkheid voor de duurzame kwaliteitsontwikkeling en -borging van de organisatie. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk als manager: een fundamentele taak is het samenwerken met alle personen die bij het onderwijs betrokken zijn, zowel met de samenwerkingspartners van de organisatie als met partners buiten de organisatie. Bovendien vertegenwoordigt de manager de organisatie naar buiten toe. Naast de uitvoering van de onderwijsopdracht zijn managers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het bestuur van de organisatie. Zij initiëren en controleren de organisatorische processen van de organisatie en voeren opdrachten van OCW uit.

Icon shows list

Eisen

De eisen die aan school-teamleiders worden gesteld, zijn gebaseerd op de functieprofielen. Managers worden doorgaans geselecteerd via een benoemingsprocedure voor onderwijsmanagers.

Icon illustrates Competence

Competenties

Managers moeten een beeld hebben van goed onderwijs en hoe zij daar met persoonlijke competenties het verschil kunnen maken. Daarnaast moeten managers een goede kennis van wet- en regelgeving hebben om goed gefundeerde beslissingen te nemen.

Verder is het belangrijk dat je ervaring hebt opgedaan op andere onderwijsgebieden en -organisaties. Dit kunnen, naast het werk bij onderwijsinstanties, ook bestuurlijke activiteiten op scholen zijn (bijv. sectievoorzitter, docent met speciale taken, ...).

Managers hebben een coöperatieve en participatieve stijl van leidinggeven. Het leiderschap van een school vereist zeer goede management- en leiderschapsvaardigheden. Zij hebben veel verantwoordelijkheid, maar ook veel ruimte voor vormgeving.

Naast een sterk vermogen tot reflectie zijn een hoge mate van veerkracht, het vermogen om omstandigheden in twijfel te trekken en enthousiasme van groot belang. Ook is het essentieel om flexibel op zaken te kunnen reageren en mensen open tegemoet te treden.

Taakgebied

Icon shows list

Eisen

Icon illustrates Competence

Competenties

Andere carrièremogelijkheden in scholen