Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Mathematik

Liefde is overal


Een nieuw jaar, een nieuw geluk

Het aanbrengen van hangsloten, vooral aan brugleuningen, is al jaren een populaire trend onder pas verliefde stelletjes als symbool van hun liefde. In verschillende steden zijn hangsloten echter al verwijderd omdat ze de doorgang versperren en het totale gewicht van de sloten de veiligheid van de brug in gevaar zou moeten brengen?

Deelt u de bezorgdheid over de veiligheid als een brug met liefdesslotjes wordt opgehangen?

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

IBL in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

IBL: De vraag naar het totale gewicht van de hangsloten hangt af van verschillende onzekere factoren, zoals het gemiddelde gewicht van de hangsloten, de geometrie van de brug (lengte, type leuningen, dichtheid van de hangsloten enz).


De leerlingen moeten bepaalde veronderstellingen maken en aan de hand daarvan een wiskundig model ontwerpen dat de uiteindelijke belasting van de brug beschrijft. Het model wordt vervolgens gevalideerd en zo nodig herzien.

 

IBL heeft de volgende kenmerken: Leerlingen…

•stellen hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;

•geven voorrang aan bewijzen bij het beantwoorden van vragen;

•formuleren verklaringen op basis van bewijzen;

•verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;

•communiceren en rechtvaardigen verklaringen

 

Conclusie: IBL opdrachten differentieren en geven alle leerlingen gelegenheid om bij te dragen

 

Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL-taak als volgt (Onderzoekscyclus):

1.Een specifieke vraag formuleren (Ask)a

2.Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)

3.Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)

4.Bespreek de bevindingen (Discuss) 

5.Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

Activiteiten zijn

•toegankelijk voor alle leerlingen

•Bied haalbare uitdagingen

•vloeiendheid, begrip en processen ontwikkelen

•meerdere ingangspunten bieden

•Gebruik van een reeks methoden en strategieën

•meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord

 

De rol van de docent is…

•Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van studenten uit

•Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën

•Ontdekt misvattingen

•Ondersteunt de student om van fouten te leren

•Prikkelt en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

 

Meer inhoud