Authentieke context in STEM-onderwijs: Wiskunde

Simpson Paradox


Onlangs heeft de coronapandemie ons laten zien hoe uitgebreid geneesmiddelen in klinische proeven moeten worden getest voordat zij voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. In een dubbelblind onderzoek naar de behandeling van een ernstige ziekte krijgen 80 van de 160 patiënten een nieuw geneesmiddel en de overige 80 een placebo. De resultaten van de klinische proef vindt u in de tabellen hieronder. Als u arts was, zou u het geneesmiddel dan aan uw patiënten voorschrijven of niet?

Details

>

Solution

>

Implementatie

>

AC in dit voorbeeld

Kenmerken van AC

Hoe AC te gebruiken in STEM Ed

De vraag of een medicijn al dan niet moet worden ingenomen, is de laatste tijd een zeer prominent onderwerp in onze samenleving geworden. Het is belangrijk op te merken dat studies die via de sociale media worden verspreid, vaak opzettelijk misleidend kunnen zijn, vooral wanneer ze door het grote publiek worden geïnterpreteerd. Deze opdracht laat duidelijk zien hoe het opzettelijk ondoordacht gebruik van statistieken kan worden gebruikt om de eigen belangen te bevorderen.

Authentieke contexten worden als volgt gekarakteriseerd:


- Authentieke contexten zijn leerplanonderwerpen geïntegreerd in taken over problemen uit de echte wereld die betekenisvol zijn voor leerlingen.

- Deze taken moeten de aandacht van de leerlingen trekken, hun interesse en bereidheid om te leren vergroten.

- Er moeten verschillende competenties nodig zijn om de taak op te lossen.

- De relevantie van bèta/techniek-vaardigheden voor het oplossen van de taak moet duidelijk zijn

- Het voordeel van samenwerking tussen studenten moet duidelijk zijn.

Er moet gebruik worden gemaakt van generieke taken, d.w.z. taken die in de echte wereld (van het werk) een product zouden kunnen opleveren of die ten minste zo vergelijkbaar zijn dat ze illustreren hoe problemen in de echte wereld (van het werk) worden opgelost.


Optioneel omvatten deze taken...

- ... gebruik van digitale middelen.

- ... beschrijvingen van bèta/techniek - functieprofielen die met deze taak verbonden zijn.

- ... Projectmatig leren!

Meer inhoud