STEM Eğitiminde Otantik Bağlam: Matematik

Simpson Paradoksu


Korona pandemisi bizlere ilaçların herkes için erişilebilir hale getirilmeden önce klinik deneylerde ne kadar kapsamlı bir şekilde test edildiğini gösterdi. Ciddi bir hastalığı tedavi etmek için yapılan bir araştırmada 160 hastanın 80’ine yeni bir ilaç, geri kalan 80’ine ise plasebo veriliyor. Klinik araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Siz doktor olsaydınız bu ilacı hastalarınıza reçete eder miydiniz, etmez miydiniz?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki otantik bağlam

Otantik bağlamın özellikleri

STEM eğitiminde otantik bağlam nasıl kullanılır?

Bir ilacın kullanılıp kullanılmayacağı sorusu son zamanlarda toplumumuzda çok öne çıkan bir konu haline gelmiştir. Sosyal medya aracılığıyla yayılan çalışmaların, özellikle de genel kamuoyu tarafından yorumlandığında, genellikle kasıtlı olarak yanıltıcı olabileceğine dikkat etmek önemlidir. Bu ödev, istatistiklerin kasıtlı olarak yansıtıcı olmayan bir şekilde kullanılmasının kişinin kendi çıkarlarını desteklemek için nasıl kullanılabileceğini açıkça göstermektedir.

Otantik Bağlamlar aşağıdaki gibi karakterize edilir:

  • Otantik bağlamlar, öğrenciler için anlamlı olan gerçek yaşam problemleriyle ilgili görevlere entegre edilmiş öğretim programı konulardır.
  • Bu görevler öğrencilerin dikkatini çekmeli, onların öğrenmeye ilgisini ve istekliliğini artırmalıdır.
  • Görevi çözmek için birkaç yetkinliğe ihtiyaç duyulmalıdır.
  • Görevi çözmek için STEM becerilerinin önemi açık olmalıdır.  
  • Öğrenciler arası işbirliğinin faydası net olmalıdır.

Genel görevler kullanılmalıdır. yani hangi ürünün gerçek yaşamda (iş yaşamında) bir sonuç olabileceği veya en azından gerçek yaşam (iş yaşamı) problemlerinin nasıl çözüleceğini gösterecek şekilde olan  görevler.  


İsteğe bağlı olarak, bu görevler şunları içerir:

  • Dijital kaynakların kullanımı
  • STEM tanımları – bu görevle ilişkili iş profilleri
  • Proje tabanlı öğrenme!

Daha fazla içerik