Autentiškas kontekstas STEM ugdyme: matematika

Simpsono paradoksas


Neseniai COVID-19 pandemija parodė, kaip visiems pasiekiami vaistai turi būti išbandyti atliekant nuodugnius klinikinius tyrimus. Dvigubai aklame (angl. double-blind) sunkios ligos gydymo tyrime 80 iš 160 pacientų gauna naują vaistą, o likusieji – placebą. Klinikinio tyrimo rezultatai pateikti lentelėse. Jei būtumėte gydytojas, ar skirtumėte šį vaistą savo pacientams, ar ne?

 

 

 

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

AK šiame pavyzdyje

AK charakteristikos

Kaip taikyti AK STEM ugdymui

Klausimas, ar vartoti vaistus, ar  ne, pastaruoju metu tapo labai aktualia tema mūsų visuomenėje. Svarbu paminėti, kad socialinėje žiniasklaidoje platinami tyrimai dažnai gali būti sąmoningai klaidinantys, ypač kai juos interpretuoja visuomenė. Šioje užduotyje aiškiai parodyta, kaip sąmoningai nereflektuotas statistinių duomenų naudojimas gali būti panaudotas savo interesams paremti.

Pagrindinės autentiško konteksto savybės: 

  • Autentiški kontekstai – tai mokomosios temos, integruotos į mokiniams aktualias užduotis, susijusias su realaus pasaulio problemomis.
  • Šios užduotys turėtų patraukti mokinių dėmesį, skatinti jų susidomėjimą ir norą mokytis.
  • Užduočiai išspręsti reikia kelių skirtingų kompetencijų.
  • Turėtų būti akivaizdus STEM įgūdžių tinkamumas uždaviniui spręsti.
  • Turi būti aiški mokinių bendradarbiavimo nauda.

Turėtų būti naudojamos bendro pobūdžio užduotys, t. y. užduotys, kurių rezultatas gali būti produktas realiame pasaulyje (darbe) arba bent jau tokios, kad iliustruotų, kaip sprendžiamos realaus pasaulio (darbo) problemos.

Pasirinktinai šios užduotys apima…

  • skaitmeninių išteklių naudojimą.
  • su šia užduotimi susijusių STEM profesijų aprašymus.
  • projektais grįstą mokymąsi!

Daugiau informacijos