Mokytojas ekspertas


Mokytojas ekspertas yra aukščiausia kvalifikacinė Lietuvos mokytojų kategorija iš suteikiamų keturių (žemesnės kategorijos yra mokytojas, vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas). Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Siekdamas vis aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, mokytojas stiprina savo profesines kompetencijas, prisiima daugiau atsakomybių už ugdymo rezultatus, taip atverdamas sau platesnes karjeros, didėjančio užmokesčio, saviraiškos galimybes.

Žemiau žiūrėkite vaizdo įrašus, kuriuose patirtimi dalinasi šioje srityje dirbantys mokytojai:

<
>

Pareigos

Mokytojo eksperto pareigas einančio asmens pareigų ir atsakomybių laukas išsiplečia, tačiau su naujais iššūkiais atsiveria ir papildomos darbinės veiklos saviraiškos galimybės.

Konkrečios atsakomybės išdėstomos ugdymo įstaigos direktoriaus patvirtintame mokytojo eksperto pareigybės aprašyme.

Icon shows list

Reikalavimai

Mokytojo eksperto pareigas einantis asmuo turi atitikti specialiuosius reikalavimus, t.y. turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti mokomojo dalyko ir pedagogo kvalifikaciją, turėti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše bei ugdymo įstaigos direktoriaus patvirtintame mokytojo eksperto pareigybės aprašyme.

Icon illustrates Competence

Kompetencijos

Be specialiųjų reikalavimų mokytojui ekspertui būtinos tam tikros kompetencijos, kurios apima valstybinės kalbos ir užsienio kalbos mokėjimą, skaitmeninį raštingumą, nepriekaištingą reputaciją. Konkrečios kompetencijos gali būti nustatytos ugdymo įstaigos parengtame mokytojo eksperto pareigybės aprašyme.

Pareigos

Icon shows list

Reikalavimai

Icon illustrates Competence

Kompetencijos

Kitos karjeros galimybės mokykloje