STEM Koordinatörlüğü


STEM Koordinatörlüğü (Formatörlüğü)‘ne ülkemizde STEM‘in yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ihtiyacımız vardır. Ülkemizdeki yeni nesillerin disiplinler arası yaklaşımla yetişmesi ve ülkemizin kalkınması için gereklidir. Eğitim eşitliğini sağlamak amacıyla da STEM koordinatörlerinin ve STEM eğitmeni öğretmenlerimizin artması gerekmektedir.

STEM Koordinatörleri başka öğretmenlere de STEM eğitimi verme hususunda önemli bir görev alarak karşımıza çıkmaktadır. STEM Koordinatörleri okullarını STEM Okuluna dönüştürme yolunda yeterli deneyime sahip olması eğitim programlarının düzenlemesi, yeterli ve doğru altyapının kurulması ve personellerin yetiştirilmesi açısından rol alan kişilerdir.

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Görev Alanları

STEM koordinatörlüğü ülkemizde oldukça yeni bir kariyer fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kariyer tercihindeki görevler STEM laboratuvarlarının kurulması, oradaki gerekli eğitimlerin verilmesi, okullardaki STEM alanlarındaki öğretmenlerin eğitilmesi veya işbirliği ile yapılacak etkinliklere karar verme, ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrenci grupları hazırlama gibi oldukça çeşitli görevler içermektedir. Aynı zamanda okullardaki STEM alanındaki öğretmenlerin temelde bağlı olduğu bir yönetici olma vasfını da taşımaktadırlar. Bu nedenle hem akademik programların planlanması hem de beraber çalıştığı öğretmen ekibi ile bu programların başarılı bir şekilde yürütülmesi de görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Icon shows list

Gereksinimler

STEM Koordinatörlüğü ülkemizde özel okullarda, MEB AR-GE birimlerinde, illerdeki Yenilikçi Eğitim Merkezlerinde, Mesleki ve teknik liselerde ve özel atölyelerde kendine çalışma imkanları bulmaktadır. Bu birimlerde çalışabilmek için STEM ile ilgili sertifika programlarına katılarak belgelendirmek, yapılan proje veya yarışmalarda yer alarak deneyim kazanmak, STEM alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak gibi gereksinimler istenmektedir.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

STEM Koordinatörlüğü için alan hakimiyetinin yanında akıl yürütme, problem çözme, iletişim ve organizasyonel beceriler ve önemli yetkinlikler olarak sayılabilir. STEM koordinatörü olacak kişilerin kendilerini çok boyutlu olarak geliştirmeleri, güçlü bir portfolyoya sahip olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda üstün yetenekli öğrencilerle çalışma deneyimine sahip olmak, kişiyi tercih sebebi haline getiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Okullardaki diğer kariyer fırsatları