Mühendislik

Bilim Teknoloji Mühendislik Matematik

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

Sorgulamaya dayalı öğrenmede öğrenciler aktif bir rol üstlenir ve araştırmacılara benzer bir şekilde bir konuyu araştırırlar: Sorunları bulur ve belirlerler, bu sorunların nasıl araştırılacağına dair fikirler geliştirirler, hipotezler oluştururlar, bunları test ederler, sonuçları tartışırlar vb. Bu şekilde, asıl konu içeriğine ek olarak, öğrenciler kendi başlarına yeni sorularla başa çıkma pratiği de yaparlar. Öğretmenin görevi, bunun mümkün olduğu öğrenme ortamları yaratmak ve merak kültürünü, hataların yapıcı bir şekilde ele alınmasını ve öğrencilerle iyi bir iletişimi uygulamaktır.

Daha fazla bilgi

Otantik Bağlam

Otantik bağlamlar, gerçekliğe otantik referanslar içeren görevlerdir; bunlar günlük yaşamdan, mesleki yaşamdan veya sosyal ilgiden durumlar olabilir. Gerçekliğin gerçekçi tasviri bu tür görevlerde özellikle önemli bir rol oynar. Günlük yaşamdan, bilimden, profesyonel dünyadan veya toplumdan bağlamlar çok motive edici olabilir. Bir yandan, otantik bağlamlar öğrencilerin dünyasına dokunur çünkü öğrenciler konuyla ilgili kişisel deneyimlere sahip olabilirler. Öte yandan, öğretim içeriği günlük yaşamla doğrudan bağlantılı olabilir ve böylece hafızada daha uzun süre kalabilir.
 

Daha fazla bilgi

Sosyo-Bilimsel Konular

İklim değişikliği veya mevcut Covid salgını gibi devam eden toplumsal meselelerle birlikte, matematik ve fen bilimleriyle ilgili konular kamusal tartışmalarda giderek daha fazla odak noktası haline geldi. STEM öğretmenleri, öğrencilerimizi topluma aktif olarak katılmaya hazırlamak için sınıfta bu toplumsal meselelerle ilgili konularla ilgilenen öğrenme deneyimleri sunmalıdır. Bu tür bağlamlar Sosyo-Bilimsel Konular ya da kısaca SBK olarak adlandırılır. Sosyo-Bilimsel Konular, tartışmalı da olabilen, mevcut bilimsel verileri içeren gerçek toplumsal meselelerdir. Konuların tartışmalı doğası nedeniyle, SBK ile ilgilenmek hem ilgili bilimsel fikirlerin anlaşılmasını hem de konunun sosyal, ekonomik, politik ve etik yönlerinin dikkatle değerlendirilmesini gerektirir.
 

Daha fazla bilgi