STEM Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Konular: Teknoloji

Dijitalleşme gerçekten ilerliyor mu?


Özellikle 2020'de SARS-CoV-2 krizi başladığından beri dijitalleşme medya ve siyasette öne çıkan bir konu haline mi geldi?

Eğitim kurumları, kamu kurumları ve şirketler neredeyse tüm alanlar için dijitalleşme konseptleri geliştirmeye ve uygulamaya başladı. Ancak buna karşı olanlar, elektronik cihaz ve hizmetleri üretmek ve işletmek için gereken korkunç miktardaki enerji ve hammaddeyi eleştiriyor.

Peki doğru olan nedir? Dijitalleşme bir ilerleme biçimi midir, değil midir?

 

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Örnekteki SBK

SBK'nın özellikleri

STEM eğitiminde SBK nasıl kullanılır?

Dijitalleşme, çeşitli alanlarda nispeten yeni bir hedeftir. Ekonomik, ekolojik ve psikolojik faktörleri etkiler. Bireysel faktörlerin ağırlıklandırılmasına bağlı olarak farklı görüşlere yol açar.

 

Özellikler

 • SBK'nın bilimde bir temeli vardır ve insanların diyalog, tartışma ve münazaraya katılmalarını gerektirir.

 • Esas olarak SBK’nın doğasında tartışma vardır.

 • Bilimsel, ahlaki, etik veya sosyal akıl yürütme konuları dahil olmak üzere fikir oluşturmayı ve karar vermeyi gerektirir.

SBK ile ilgilenmek

 • Bu sorunlarla ilgilenmek, çelişkili veya tamamlanmamış bilimsel deliller ve eksik raporlama nedeniyle eksik bilgilerin değerlendirilmesini gerektirir.

 • Genellikle bu konular, riskler ve etiksel akıl yürütmeninde kullanıldığı bir maliyet-fayda analizini içerir.

 

 1. Metni dikkatlice okuyunuz!
 2. Bu bağlamda nasıl konumlanıyorsunuz!
 3. Kendinizi bir uzman rolüne koyun. Nasıl tartışırsınız...
  • … eğer bu duruma karşı çıkarsanız
  • … eğer bu duruma karşı çıkmazsanız
 4. Kendi (internet) araştırmanızı yapın.
  • Bu durumda sırasıyla karşıt argümanları destekleyen bilimsel temelli argümanların listesini bulun
  • Durum ile bilimsel gerçekler arasındaki bağlantıyı detaylandırın.
 5. Bu durumun algılanmasını başka hangi yönler etkiliyor?

Daha fazla içerik