Okul Yöneticiliği


Okul yöneticiliği (müdür ve müdür yardımcılığı); deneyimli bir STEM öğretmeninin bir okulu organize etmesi ve yönetmesi için cazip fırsatlar sunmaktadır. Yöneticiler okullarda kilit roller üstlenen kişilerdir ve öğrencilerin öğrenme başarısına önemli katkılarda bulunurlar. Vizyoner ve fikir üreticidirler. Bir yönetici olarak, kutunun dışında düşünmek ve modern gereksinimleri karşılayan iyi bir okulu neyin yaptığı konusunda net bir fikre sahip olmak önemlidir.

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Person with list in background

Görev Alanları

Prensip olarak her okulda bir okul yöneticisine ihtiyaç vardır. Ancak farklı okul türleri nedeniyle faaliyetler ve görevler değişiklik gösterebilir.

Okul yöneticilerinin temel görevleri arasında merkezi yönetim ve kontrol işlevinin yanı sıra okulun sürdürülebilir kalite gelişimi ve güvencesi sorumluluğu da yer alır. İletişim, okul yöneticileri ve özellikle müdürlüğün günlük çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Bu kariyer profilindeki temel görev, hem okul içindeki unsurlar  hem de okul dışındaki ortaklar gibi okul yaşamına dahil olan tüm kişilerle işbirliği yapmaktır. Buna ek olarak, müdür okulu dış dünyaya karşı da temsil eder.

Okul müdürleri, eğitim misyonlarını yerine getirmenin yanı sıra okulun personel yönetimi ve idaresinden de sorumludur. Okulun örgütsel süreçlerini başlatır, kontrol eder ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın direktiflerini uygularlar.

Icon shows list

Gereksinimler

Okullarda yönetici olmanın şartları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu yönetmelikte yer alan gereksinimleri incelemek için Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Bu kariyer profilinin temelinde iyi bir okul, iyi bir öğretim ve özellikle kişisel yeterlilikler hakkında kişinin net bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Buna ek olarak, müdürlerin sağlam temellere dayanan kararlar verebilmeleri için iyi bir yasa ve yönetmelik bilgisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca, diğer okul alanlarında ve farklı okullarda deneyim kazanmış olmak ve işinizi taşıyabileceğiniz yetkinliklere sahip olmak önemlidir.

Yöneticiler işbirlikçi ve katılımcı bir liderlik tarzına sahiptir. Bir okulun liderliği çok iyi yönetim ve liderlik becerileri gerektirir. Çok fazla sorumlulukları vardır. Güçlü bir düşünme kapasitesine ek olarak, yüksek düzeyde esneklik, koşulları sorgulama yeteneği ve coşku çok önemlidir. Ayrıca olaylara esnek bir şekilde tepki verebilmek ve insanlara açık bir şekilde yaklaşabilmek de çok önemlidir.

Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Okullardaki diğer kariyer fırsatları