Proje Yürütücülüğü


STEM alanında çalışan öğretmenler özellikle Scientix, European Schoolnet ve Erasmus+ kapsamında en fazla proje yazan ve yürütmeye çalışan kişiler olarak okullarda öne çıkmaktadırlar. Hatta TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 4004, 4005, 4006 ve 4007 kodlu projelerde yürütücü olan öğretmen sayısı giderek artmaktadır. Bu tarz projeler öğretmenlerin mesleki kariyerleri için yeni pencereler açmakta ve onları alana karşı motive etmektedir.

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Person with list in background

Görev Alanları

Proje yürütücüsü özetle, proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişidir. Ancak detaya inildiğinde projeyi istenen niteliklere uygun yazmak, projeye uygun uzmanlar bulmak, proje bütçesi düzenlemek ve bütçeye uygun harcamalar yapmak, yerel organizasyonları yürütmek, projenin evrak ve rapor işlerini düzenlemek gibi bir çok görevi içermektedir.

Icon shows list

Gereksinimler

Proje yürütücüsü olmak için başvurulan projelere bağlı olarak farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle başvurulacak proje fonlayıcısının yönergelerini incelemek gerekmektedir.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Proje yürütücüsü olacak kişiden beklenen yetkinlikler; motivasyonu yüksek, sabırlı, planlı çalışmayı seven, insan ilişkileri kuvvetli ve organizasyon becerisinin yüksek olması olarak sıralanabilir. Bunun yanında bir yabancı dile sahip olması özellikle uluslararası projeler için önemli bir yetkinliktir.

Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Woman writing on whiteboard
Woman writing on whiteboard

Daha fazla bilgi


TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Projeleri

Türkiye Ulusal Ajansı: Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (Proje Uygulama Rehberi)

Scientix: The Community for Science Education in Europe

Okullardaki diğer kariyer fırsatları