STEM Eğitiminde Otantik Bağlam: Mühendislik

Sivilleri tahliye etmek için nasıl bir duba köprü inşa edebilirsiniz?


Mühendislik, insan ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere nesnelerin, süreçlerin ve sistemlerin tasarlanması için matematik ve doğa bilimlerinin ve mühendislik bilgi, teknoloji ve tekniklerinin amaca yönelik olarak uygulanmasını içerir. Son zamanlarda yaşanan savaş ve doğal afetler göz önünde bulundurulduğunda, köprüler yıkıldığı için sivillerin tahliyesi bir sorun haline geldi.

Sivilleri tahliye etmek için nasıl bir duba köprü inşa edebilirsiniz?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki otantik bağlam

Otantik bağlamın özellikleri

STEM eğitiminde otantik bağlam nasıl kullanılır?

Bu örnekteki gerçek yaşam bağlamı: Mühendislik kavramları ve uygulamaları yıllar içinde K-12 müfredatına örtük veya açık bir şekilde entegre edilmiştir (Cakmakci, in press). Bu sayede tasarım temelli öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenmeye ek olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu örnekte kullanıcı, duba köprü örneğinde olduğu gibi bir teknoloji geliştirmek için otantik bir gerçek yaşam problemini deneyimlemektedir. Bu örneğin bir diğer iyi yanı da, eldeki problemi ele almak için hem tasarım temelli hem de sorgulama temelli yaklaşımları içermesidir.

 

Özellikler

Tasarım; bir amaç için birisi için bir şey yaratmaktır. Bu süreçte kriterler ve kısıtlamalar arasında ödün vermek çok önemlidir. Aşağıdaki sorular dikkate alınabilir:

  • Gerçek sorun nedir? Olası çözümler nelerdir?
  • Tasarımın kısıtlamaları nelerdir?   
  • Bunu nasıl daha kolay/fonksiyonel/estetik/ekonomik/basit/çevre dostu hale getirebiliriz?   
  • Hem bu teknolojiyi kullanacak olanlar hem de geliştirecek olanlar için bunu nasıl daha güvenli/kolay hale getirebiliriz?

Otantik bağlamla bir sorunla başa çıkma;

  • Problemi mühendislik bağlamında tanımlamak önemlidir.
  • Gerçek dünya problemlerini ele almak ve en başından sonuna kadar tüm açıları keşfederek empati kurmak mühendislik tasarım süreçlerinde çok önemlidir.

 

Bu örnekte tartışılan mühendislik tasarım süreçleri, STEM'i gerçek dünya bağlamında birbirine bağlı ve anlamlı bir şekilde öğretirken dikkate alınabilir. Mühendisliğin epistemik uygulamalarını eğitime entegre etmek, gerçek problemi tanımlamamızı, problemin kriterlerini ve kısıtlamalarını en iyi şekilde karşılayacak çözümler üretmemizi, daha az önemli özellikleri daha önemli olanlarla değiştirerek nihai tasarımı test etmemizi, iyileştirmemizi ve çevre üzerinde bir etki yaratmamızı sağlar (Cakmakci, in press).

Amaç, gerçek bir dünya problemini en iyi şekilde karşılayacak çözümler üretmektir.

  1. Metni dikkatlice okuyun!
  2. Bu problemin üstesinden nasıl gelinir?
  3. Kendinizi bir mühendisin yerine koyun. Sorunu ele almak için nasıl bir eser tasarlardınız?
  4. Kendi (internet) araştırmanızı yapın.

 

Daha fazla içerik