Authentieke contexten in onderwijs: Engineering

`Hoe bouw je een (pneumatische) pontonbrug om burgers te evacueren? 


Engineering omvat de doelgerichte toepassing van wis- en natuurwetenschappen en een geheel van engineeringkennis, -technologie en -technieken voor het ontwerpen van voorwerpen, processen en systemen om aan de menselijke behoeften en wensen te voldoen. Gezien de recente oorlogsvoering en natuurrampen, is het een probleem om burgers te evacueren sinds bruggen werden vernield.

Hoe kun je een (pneumatische) pontonbrug bouwen om burgers te evacueren?

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

Real life context in dit voorbeeld.

Kenmerken

Hoe engineeringpraktijken integreren in bèta/techniekonderwijs

Real life context in dit voorbeeld. Engineering concepten en praktijken impliciet of expliciet geïntegreerd in K-12 leerplannen door de jaren heen (Cakmakci, in press). Door dit te doen, is ontwerp-gebaseerd leren algemeen gebruikt als aanvulling op onderzoekend leren. In dit voorbeeld ervaart de gebruiker een authentiek real-life probleem om een technologie te ontwikkelen in dit geval een pneumatische pontonbrug. Een ander goed deel van dit voorbeeld is dat het zowel ontwerp-gebaseerde als onderzoek-gebaseerde benaderingen bevat voor het aanpakken van het probleem in de hand.

 

Kenmerken

 • Ontwerpen is iets creëren voor iemand met een bepaald doel. Het maken van afwegingen tussen criteria en beperkingen zijn cruciaal tijdens dit proces. De volgende vragen kunnen worden overwogen:
 • Wat is het echte probleem? Wat zijn de mogelijke oplossingen?
 • Wat zijn de ontwerpbeperkingen?   
 • Hoe kunnen we dit eenvoudiger/functioneler/aesthetischer/economischer/simpeler/milieuvriendelijker maken?   
 • Hoe kunnen we het veiliger/gemakkelijker maken voor zowel degenen die deze technologie zullen gebruiken als degenen die het zullen ontwikkelen?

Omgaan met een probleem in een reële wereldcontext

 • Het definiëren van het probleem in een ingenieurscontext is belangrijk.
 • Problemen uit de echte wereld aanpakken en empathie opbouwen door van het begin tot het einde alle invalshoeken te verkennen, zijn cruciaal in de engineering-ontwerpprocessen.

De in dit voorbeeld besproken engineering-ontwerpprocessen kunnen in aanmerking worden genomen bij het onderwijzen van bèta/techniek op een onderling verbonden en zinvolle manier in een real-world context. Het integreren van epistemische praktijken van engineering in het onderwijs stelt ons in staat het echte probleem te definiëren, oplossingen te genereren om zo goed mogelijk aan de criteria en beperkingen van het probleem te voldoen, te testen, te verfijnen, het uiteindelijke ontwerp te verbeteren door minder belangrijke kenmerken te ruilen voor die welke belangrijker zijn, en een impact te hebben op de omgeving (Cakmakci, in press).

Het doel is oplossingen te genereren die zo goed mogelijk aan een echt wereldprobleem beantwoorden.

 1. Lees de tekst aandachtig!
 2. Hoe ga je om met dit probleem.
 3. Plaats jezelf in de rol van een ingenieur. Hoe zou je een artefact ontwerpen om het probleem aan te pakken?
 4. Doe je eigen (internet) onderzoek.

Meer inhoud