Technologie

Wetenschap Technologie Engineering Wiskunde

Onderzoekend Leren

In onderzoekend leren, nemen studenten een actieve rol en onderzoeken een onderwerp op een manier vergelijkbaar met onderzoekers: Ze vinden problemen en specificeren deze, ontwikkelen ideeën over hoe deze problemen te onderzoeken, formuleren hypotheses, testen deze, bespreken resultaten, etc. Op deze manier oefenen de leerlingen, naast de eigenlijke vakinhoud, ook het zelfstandig omgaan met nieuwe vragen. Het is de taak van de docent om leeromgevingen te creëren waarin dit mogelijk is en om een cultuur van nieuwsgierigheid, constructief omgaan met fouten en goede communicatie met de leerlingen te oefenen.

Meer informatie

Authentieke Context

Authentieke contexten zijn taken met authentieke verwijzingen naar de werkelijkheid; dit kunnen situaties zijn uit het dagelijks leven, het beroepsleven of van maatschappelijk belang. De realistische weergave van de werkelijkheid speelt bij dit soort opgaven een bijzonder belangrijke rol. Contexten uit het dagelijks leven, de wetenschap en de beroepswereld of de maatschappij kunnen zeer motiverend werken. Enerzijds raken authentieke contexten aan de leefwereld van de leerlingen, aangezien de leerlingen misschien al persoonlijke ervaring met het onderwerp hebben. En anderzijds kan de onderwijsinhoud rechtstreeks gekoppeld worden aan het dagelijkse leven en zo langer in het geheugen blijven hangen.

Meer informatie

Socio-Scientific Issues

Door de aanhoudende maatschappelijke problemen zoals de klimaatverandering of de huidige Covid-pandemie, zijn kwesties in verband met wiskunde en wetenschap meer en meer centraal komen te staan in publieke discussies. Bèta/technische docenten moeten leerervaringen in de klas aanbieden die onze leerlingen betrekken bij onderwerpen die verband houden met deze maatschappelijke kwesties om hen voor te bereiden om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit soort contexten worden Socio-Scientific Issues genoemd, of kortweg SSI. SSI zijn authentieke maatschappelijke vraagstukken met beschikbare wetenschappelijke gegevens, die ook controversieel kunnen zijn. Vanwege de controversiële aard van de vraagstukken vereist de aanpak van SSI zowel inzicht in de relevante wetenschappelijke ideeën als een doordachte overweging van de sociale, economische, politieke en ethische aspecten van de zaak.

Meer informatie