Theoretische achtergrond van samenwerking tussen docenten

Introductie


In dit hoofdstuk worden verschillende vormen van coöperatief lesgeven gepresenteerd. Het doel is om de potentiële voordelen van directe samenwerking tussen docenten te benadrukken, evenals de uitdagingen die ermee gepaard gaan.

Lesson Studies


Veel docenten vinden bezoek van collega's, teamleiders e.a. tijdens de les vaak ongemakkelijk. Collegiale feedback kan echter een waardevol instrument zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lesson Studies bieden hiervoor een constructief kader: In deze aanpak ontwikkelt een groep docenten samen een leseenheid en bezoekt elkaar tijdens de uitvoering om op gelijke voet constructieve feedback te geven. Dit proces stelt docenten in staat om van elkaar te leren, na te denken over hun onderwijsmethoden en deze te verbeteren zonder elkaars capaciteiten als docenten te evalueren.

Wat zijn Lesson Studies?

>

Open Schooling


Open Schooling is een innovatief concept dat schoolonderwijs verbindt met de gemeenschap en de echte wereld. Het biedt leerlingen, leerkrachten en externe partners (zoals bedrijven en verenigingen) de kans om samen te werken aan echte projecten en uitdagingen. Deze aanpak is ook geschikt voor complexere onderwerpen op het gebied van gezondheid, technologie en duurzaamheid.

More about Open Schooling

>

Team Teaching

Team Teaching is een coöperatieve onderwijsmethode waarbij twee of meer leerkrachten samen plannen, lesgeven en verantwoordelijkheid nemen voor de leervorderingen van een klas of groep leerlingen. Deze methode wordt op verschillende schoolgebieden gebruikt om de last tijdens het lesgeven voor individuele docenten te verminderen, de effectiviteit van het lesgeven te vergroten en, indien nodig, expertise van verschillende disciplines te integreren in een gemeenschappelijke onderwijseenheid.

Wat is Team Teaching?

>