Maatschappelijke vraagstukken bij bèta onderwijs Wiskunde:

Het geval Sally Clark (over statistische misinterpretaties)


Sally Clark, een gerespecteerd advocate, werd beschuldigd van de moord op haar kinderen, die volgens haar eind jaren negentig kort na hun geboorte waren overleden aan het "sudden infant death syndrome".

Tijdens het proces werd de kinderarts Professor Sir Roy Meadow opgeroepen als getuige-deskundige. Deze baseerde zich op een statistische studie die stelde dat de kans op wiegendood in een gezin met de sociale status van de Clarks ongeveer 1 op 8543 was en concludeerde dat de kans dat twee van dergelijke sterfgevallen zich in hetzelfde gezin zouden voordoen gelijk was aan het kwadraat van dat getal 1 op 73 miljoen.

Op basis van deze statistische analyse wordt Sally Clark schuldig bevonden aan de moord op haar twee kinderen.

Zijn de beschuldigingen terecht? Bent u het eens met Dr. Meadow? Bespreek dit vanuit een wetenschappelijk en vanuit een ethisch standpunt.

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

Wereldvraagstukken

Karakteristiek

Hoe te gebruiken in onderwijs

Controversie in dit voorbeeld.

1. Betoogd door de autoriteit?

 • De ernst van de getuigenis van de deskundige werd ondermijnd door zijn adellijke titel. Kritiek op het vonnis kreeg aanvankelijk weinig aandacht.

2. Overtuiging op basis van statistiek?

 • Het vonnis is gebaseerd op een hoofdzakelijk statistische argumentatie waarbij geen rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden en niet, zoals het lijkt, op een proces gebaseerd op indirect bewijs.

3. Hebben sociologische, psychologische, politieke of mediafactoren de zaak beïnvloed?

 • Misdaden tegen kinderen veroorzaken meestal grote opschudding.
 • De media-aandacht voor Sally Clark schilderde haar af als een moordenaar.

Dit zijn voorbeelden van een sociaal-wetenschappelijk vraagstuk.

 

Karakteristieken

 • SSI's hebben een wetenschappelijke basis en vereisen dat mensen een dialoog aangaan, discussiëren en debatteren.
 • Zij zijn hoofdzakelijk controversieel van aard.
 • Ze vereisen meningsvorming en het nemen van beslissingen, onder meer op het gebied van wetenschappelijke, morele, ethische of sociale redenering.

Hoe om te gaan met maatschappelijke vraagstukken

 • De behandeling van deze vraagstukken vereist een evaluatie van onvolledige informatie als gevolg van tegenstrijdig of onvolledig wetenschappelijk bewijs en onvolledige rapportage
 • Vaak gaat het om een kosten-batenanalyse waarbij risico's en ethische overwegingen met elkaar in wisselwerking staan.

 

Het doel is te begrijpen hoe verschillende meningen zich ontwikkelen en versterken.

1.Lees de tekst zorgvuldig!

2.Hoe plaats je je in deze context!

3.Plaats jezelf in de rol van een deskundige. Hoe zou je argumenteren...

 • ... als u zich verzet tegen de zaak
 • ... als u zich niet verzet tegen de zaak

4.Doe je eigen (internet) onderzoek.

 • Zoek een lijst van (schijnbaar) wetenschappelijk onderbouwde argumenten ten gunste respectievelijk tegen van de argumenten in deze zaak
 • Werk het verband tussen de zaak en wetenschappelijke feiten uit.

5.Welke andere aspecten beïnvloeden de perceptie van deze zaak?

 

Meer inhoud