Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Engineering

Het ontwerpen van een 3D-printbare tandpasta-tube-perser


We kennen allemaal het probleem. Als een tube tandpasta bijna leeg is, moeten we veel kracht en handigheid gebruiken om de tandpasta te pakken te krijgen. En wat we ook doen, we krijgen er bijna niets of veel te veel uit.

Kunt u een hulpmiddel ontwikkelen zodat het niet meer zo moeilijk is om de resten uit een tube tandpasta te persen?

Details

>

Oplossing

>

Implementatie

>

IBL in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

In deze taak ontwikkelen de leerlingen een product dat een oplossing is voor een reëel probleem (tandpastatube duwers worden te koop aangeboden op het internet). Afhankelijk van de leeftijd zal de taak meer of minder open zijn. De leerlingen analyseren en beschrijven het probleem, ontwikkelen zelf een oplossing, en ontwerpen volgens hun eigen specificaties (uiterlijk, functionaliteit, hantering, enz.). Later wordt het prototype getest en meestal verschillende keren geoptimaliseerd (onderzoekscyclus).

IBL heeft de volgende kenmerken: Leerlingen…

 • stellen hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;
 • geven voorrang aan bewijzen bij het beantwoorden van vragen;
 • formuleren verklaringen op basis van bewijzen;
 • verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;
 • communiceren en rechtvaardigen verklaringen

Conclusie: IBL opdrachten differentieren en geven alle leerlingen gelegenheid om bij te dragen

Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL-taak als volgt (Onderzoekscyclus):

 1. Een specifieke vraag formuleren (Ask)a
 2. Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)
 3. Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)
 4. Bespreek de bevindingen (Discuss)    
 5. Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

 

 

Activiteiten zijn…

 • toegankelijk voor alle leerlingen
 • Bied haalbare uitdagingen
 • vloeiendheid, begrip en processen ontwikkelen
 • meerdere ingangspunten bieden
 • Gebruik van een reeks methoden en strategieën
 • meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord

De rol van de docent is…

 • Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van studenten uit
 • Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën
 • Ontdekt misvattingen
 • Ondersteunt de student om van fouten te leren
 • Prikkelt en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

 

 

Meer inhoud