Tyrinėjimais grįstas mokymasis STEM ugdyme: inžinerija

Dantų pastos spaudyklės kūrimas trimačiu spausdintuvu


Visiems žinoma problema: kai baigiasi dantų pasta tūbelėje, turime panaudoti nemažai jėgų ir įgūdžių dantų pastai išspausti. Ir kad ir ką darytume, nieko neišspaudžiame arbe išspaudžiame per daug.

Ar galite sukurti įrankį dantų pastos likučiams iš dantų pastos tūbelės išspausti?

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui

Šioje užduotyje mokiniai sukuria produktą, kuris yra tikros problemos sprendimas (dantų pastos tūbelės spaudyklę siūloma parduoti internetu). Priklausomai nuo amžiaus užduotį mokiniai atlieka savarankiškai. Mokiniai analizuoja ir aprašo problemą, patys kuria sprendimą ir projektuoja pagal savo specifikacijas (išvaizda, funkcionalumas, valdymas ir t. t.). Vėliau prototipas išbandomas ir paprastai kelis kartus tobulinamas (tyrimo ciklas).

TGM pagrindinės savybės: mokiniai…

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria išvadas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

 

Pateikiamos užduotys: 

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

Daugiau turinio