Leidimo duomenys

Duomenys


„teach4life“ koordinuoja Tarptautinis STEM švietimo centras (ICSE).

Tarptautinis STEM švietimo centras (ICSE)

Freiburgo Edukologijos universitetas

Kunzenweg 21

79117 Freiburgas

Tel.: (0761) 682-349

El. paštas: icse@ph-freiburg.de

Svetainė: http://icse.eu/

 

ICSE yra Freiburgo Edukologijos universiteto mokslinių tyrimų centras.

Freiburgo Edukologijos universitetas yra viešoji institucija, teisiškai ją atstovaujama rektoriaus Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff.

Už šios platformos turinį atsako tarptautinis STEM švietimo centras (ISCE)

 

Atsakinga licencijavimo ir priežiūros institucija

Badeno-Viutembergo mokslo, tyrimų ir meno ministerija (MWK)

Königstrasse 46

D-70173 Štutgartas

Svetainė: mwk.baden-wuerttemberg.de

 

Mokesčių mokėtojo kodas ir registracijos numeris

PVM mokėtojo kodas: DE811374611

Registracijos numeris: 06471/44697

Autorių teisės


Autorių ir gretutinių autorių teisės

Šioje platformoje skelbiamam turiniui taikomi Vokietijos autorių teisių ir kitų autorių teisių įstatymai. Bet kokiam naudojimui, kurio neleidžia Vokietijos autorių teisių ir kitų autorių teisių įstatymai, reikalingas išankstinis raštiškas paslaugų teikėjo arba atitinkamo autorių teisių turėtojo sutikimas. Tai taikoma turinio kopijavimui, redagavimui, vertimui, saugojimui, apdorojimui ar atkūrimui duomenų bazėse ar kitose elektroninėse laikmenose ir sistemose. Neteisėtai atkurti ar platinti atskirus turinio elementus ar ištisus puslapius draudžiama ir už tai baudžiama pagal įstatymą. Leidžiama tik kopijų gamyba ir atsisiuntimas asmeniniam, privačiam ir nekomerciniam naudojimui. Šią platformą rodyti išoriniuose kadruose leidžiama tik gavus raštišką leidimą. Leidžiame cituoti mūsų dokumentus ir nuorodas, taip pat naudoti nuorodas į mūsų platformą. Prašymus siųskite adresu icse@ph-freiburg.de. Leidžiama kopijuoti ir atsisiųsti platformos kopijas privačiam, moksliniam ir nekomerciniam naudojimui.

Atsakomybės ribojimas


Šį projektą finansavo Europos Komisija. Svetainėje atspindimas tik autoriaus požiūris ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už ją  ar už bet kokį joje pateiktos informacijos panaudojimą.

Turinys

Platformos turinys yra  kruopščiai ruošiamas ir tvarkomas. Daryti klaidas yra žmogiška, todėl jų išvengti neįmanoma. Nepaisant kruopštaus patikrinimo, už platformoje pateikiamų tinklalapių teisingumą, išsamumą ir aktualumą negali būti prisiimta jokia atsakomybė. ICSE neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar pasekmes, atsiradusias dėl naudojimosi pateiktu turiniu.

Išorinės nuorodos

Platformoje taip pat pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. ICSE neprisiima jokios atsakomybės už išorinių nuorodų nurodomų šaltinių turinį. Už neteisėtą, neteisingą ar neišsamų turinį ir už žalą, atsiradusią dėl naudojimo, atsako tik svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, teikėjas.