Tyrinėjimu grįstas mokymasis STEM ugdyme: matematika

Meilė yra visur


Nauji metai, nauja sėkmė!

Jau daugelį metų jaunavedžiai kabina spynas, ypač ant tiltų turėklų, kaip savo meilės simbolį. Tačiau kai kuriuose miestuose spynos nuo tiltų yra nukabinamos, nes jos užstoja pravažiavimą, o bendras spynų svoris kelia pavojų tilto konstrukcijų saugumui.

Ar pritariate nuogąstavimams dėl saugumo, jei ant tilto kabinamos meilės spynos?

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Sprendimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui

Klausimas apie bendrą kabančių spynų svorį priklauso nuo keleto neapibrėžtų veiksnių, t. y. vidutinio kabančių spynų svorio, tilto parametrų (ilgio, turėklų tipo, kabančių spynų tankio ir t.t.).

 

 

TGM pagrindinės savybės: mokiniai…

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria įžvalgas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

 

 

Pateikiamos užduotys…

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

 

 

Daugiau turinio