STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Matematik

Aşk her yerde


Özellikle köprü korkuluklarına asma kilit takmak, aşklarının simgesi olarak yıllardır aşık çiftler arasında popüler bir trend olmuştur. Ancak, birkaç şehirde, geçişi engelledikleri için asma kilitler kaldırıldı. Ve kilitlerin toplam ağırlığı köprünün güvenliğini tehlikeye atıyor mudur?

Bir köprüye aşk kilitlerinin asılmasıyla ilgili güvenlik endişelerine katılıyor musunuz?

 

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Örnekteki SDÖ

SDÖ’nin özellikleri

STEM Eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Asma kilitlerin toplam ağırlığı sorusu, birkaç belirsiz faktöre, yani asma kilitlerin ortalama ağırlığına, köprünün geometrisine (uzunluk, korkuluk tipi, asma kilitlerin yoğunluğu, vb.)

Öğrenciler belirli varsayımlarda bulunmalı ve bunları köprünün nihai yükünü tanımlayan bir matematiksel model tasarlamak için kullanmalıdır. Model daha sonra doğrulanır ve gerekirse revize edilir.

SDÖ temel olarak şu şekilde karakterize edilir: Öğrenciler…

 • kendi bilimsel odaklı sorularını oluşturur;
 • sorulara yanıt verirken delillere öncelik verir;
 • açıklamalarını delillere dayandırır;
 • açıklamalarını bilimsel bilgi ile ilişkilendirir;
 • sonuçlarını paylaşır ve açıklamalarını gerekçelendirir.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi içinde farklılıklar olan görevlerdir.

Genellikle öğrenciler bir SDÖ görevini aşağıdaki gibi yürütür (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturun (Sor)
 2. Problemi anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanın (Araştırma)
 3. Önceki bulguları temel alan yeni bulgular oluşturun (Oluştur)
 4. Bulguları tartışın (Tartış)
 5. Sonucu değerlendirin ve gerekirse çözümü iyileştirin (Yansıtın)

 

Sunulan görevler…

 • Tüm öğrenciler için erişilebilir olsun.
 • Ulaşılabilir hedefler içersin.
 • Bilgi ve süreçleri geliştirsin
 • Birden çok giriş noktası/seviyesine sahip olsun
 • Birden çok yöntem ve strateji kullanabilmeyi sağlasın.
 • Cevaptan çok sürece değer verecek yapıda olsun.

STEM eğitiminde SDÖ kullanımında öğretmenin rolü

 • Öğrencinin düşünmesini ve akıl yürütmesini inceler ve onları düşünmeye sevk eder.
 • Öğrencilerin stratejilerini konuşmalarını ve düşünmelerini teşvik eder.
 • Kavram yanılgılarını ortaya çıkarır.
 • Öğrencilerin hatalarından öğrenmelerini destekler.
 • Alternatif yolların keşfedilmesini teşvik eder ve yönlendirir.

 

Daha fazla içerik