Öğretmen İşbirliğinin Teorik Arka Planı

Giriş


Bu bölümde işbirliğine dayalı öğretimin çeşitli biçimleri sunulmaktadır. Amaç, eğitimciler arasında doğrudan işbirliğinin potansiyel faydalarının yanı sıra bununla ilişkili zorlukları da vurgulamaktır.

Ders İmecesi


Birçok öğretmen, ders sırasında meslektaşlarının veya üstlerinin ziyaretlerini genellikle rahatsız edici bulur. Ancak, meslektaş geri bildirimi kişisel ve mesleki gelişim için değerli bir araç olabilir. Ders İmeceleri bu sebeple yapıcı bir çerçeve sağlar: Bu yaklaşımda, bir grup öğretmen birlikte bir ders ünitesi hazırlar ve uygulama sırasında birbirlerini ziyaret ederek yapıcı geri bildirim sağlar. Bu süreç, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerine, birbirlerinin eğitimci olarak yeteneklerini hakkında yorum yapmadan kendi öğretim yöntemlerini yansıtmalarına ve geliştirmelerine olanak tanır.

More about Lesson Studies

>

Açık Okullaşma


Açık Okullaşma, okul eğitimini toplum ve gerçek dünya ile birleştiren yenilikçi bir konsepttir. Öğrencilere, öğretmenlere ve dış ortaklara (şirketler ve dernekler gibi) gerçek projeler ve zorluklar üzerinde birlikte çalışma fırsatı sunar. Bu yaklaşım sağlık, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi alanlardaki daha karmaşık konular için de uygundur.

Açık Okullaşma

>

Ekip Öğretimi

Ekip Öğretimi, iki veya daha fazla öğretmenin bir sınıf veya öğrenci grubunun öğrenme sürecini ortaklaşa planladığı, öğrettiği ve sorumluluğunu üstlendiği iş birlikli bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, çeşitli okul alanlarında, bireysel öğretmenlerin öğretim sırasındaki yükünü azaltmak, öğretimin etkinliğini artırmak ve gerekirse çeşitli disiplinlerden gelen uzmanlığı ortak bir öğretim birimine entegre etmek için kullanılır.

More about Team Teaching

>