§ 1 Uygulama Kapsamı


Aşağıdaki koşullar, Uluslararası STEM Eğitim Merkezi'nin (bundan böyle "sağlayıcı" olarak anılacaktır) teach4life forumunun kullanımı için geçerlidir.

Platformun işletmecisi Freiburg Eğitim Üniversitesi'dir (bundan böyle "işletmeci" olarak anılacaktır). Kullanıcılar özel kişilerdir (bundan böyle "kullanıcı" olarak anılacaktır).

Forumun kullanımına yalnızca kullanıcı olarak bu kullanım koşullarını kabul etmeniz halinde izin verilir.

§ 2 Sözleşmenin Tescili, Sonuçlandırılması ve Konusu


 1. Forumumuz kayıt olmaya gerek kalmadan okunabilir. Foruma aktif olarak katılmak istiyorsanız, e-posta adresinizi, adınızı ve soyadınızı ve serbestçe seçilebilen kullanıcı adınızı sağlayarak kayıt olmalısınız. Forumun katılımcı kullanımı için ön koşul, ilgili çevrimiçi form aracılığıyla kayıt olmaktır. Forumdaki çevrimiçi form aracılığıyla kaydolduktan sonra, verilerinizi doğrulamak için bir onay e-postası alacaksınız, bu e-posta ile kaydınızı fare tıklamasıyla onaylayabilirsiniz. Hesabınızın sağlayıcı tarafından etkinleştirilmesiyle birlikte, ücretsiz forum kullanım sözleşmesi yürürlüğe girer (sözleşmenin imzalanması).

 2. Sözleşmenin konusu, forumun işlevlerinin çevrimiçi bir iletişim platformu olarak ücretsiz kullanımıdır. Bu amaçla, kullanıcı olarak size platformda katkılar ve konular gönderebileceğiniz bir "hesap" sağlanacaktır.

 3. Forumun etkinleştirilmesi veya foruma katılım için hiçbir yasal talep yoktur. İşletmecinin sınırsız ikamet hakları geçerli olacaktır.

 4. Forum hesabınız sadece sizin tarafınızdan kullanılabilir. Hesabın sahibi olarak, onu kötüye kullanıma karşı korumaktan da siz sorumlusunuz. Bu nedenle erişim verileriniz üçüncü şahısların erişimine karşı korunmalıdır. Ticari markalı kelimelerin veya ticari markalı internet adreslerinin kullanıcı adı (takma ad) olarak kullanılmasına izin verilmez.

 5. Sağlayıcı, hizmeti mümkün olduğunca kesintisiz olarak sunmak için her türlü çabayı gösterecektir. Gerekli tüm özen gösterilse bile, sağlayıcının kontrolü dışındaki teknik veya diğer sorunlar nedeniyle (üçüncü tarafların hatası, mücbir sebepler, bilgisayar korsanları tarafından altyapıya yapılan saldırılar vb) web sunucusuna İnternet üzerinden erişilemeyen kesinti süreleri göz ardı edilemez. Kullanıcı, web sitesinin %100 kullanılabilirliğinin teknik olarak mümkün olmadığını kabul eder.

 6. Sağlayıcı, platformun içeriğini ve yapısını ve ilgili kullanıcı arayüzlerini değiştirme ve genişletme veya tüm forumu başka bir alana taşıma hakkını saklı tutar, eğer bu kullanıcı ile yapılan sözleşmenin amacını etkilemiyorsa veya çok az etkiliyorsa. Sağlayıcı, kullanıcıları değişiklikler hakkında uygun şekilde bilgilendirecektir.

 7. Forumun amacı kamuya yönelik bir "fikir pazarı"dır. Bu nedenle, kullanıcılar arasında aşağılayıcı düşmanlıklar olmadan barışçıl ve saygılı bir etkileşim geliştirilecektir.

§ 3 Forum Kullanıcısı Olarak Sorumluluklarınız


1. Bir kullanıcı olarak, bu kuralları ihlal eden, ahlaka aykırı veya yürürlükteki yasaları ihlal eden herhangi bir katkı yayınlamayacağınızı kabul edersiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapmanız yasaktır

 • aşağılayıcı veya gerçek dışı içerik yayınlamak;
 • ırkçı, anti-semitik, sınıfçı, trans veya queer düşmanı, cinsiyetçi ifadeler ve diğer her türlü ayrımcılığı yayınlamak;
 • sistem üzerinden diğer kullanıcılara spam göndermek;
 • özellikle telif hakkı ve ticari marka yasası olmak üzere yasalarca korunan içeriği izinsiz kullanmak;
 • rekabete aykırı eylemlerde bulunmak;
 • Konunuzu forumda birden fazla kez yayınlamak (çift yayın yasağı);
 • yazarın izni olmadan forumda üçüncü tarafların basın makalelerini yayınlamak;
 • sağlayıcının açık yazılı izni olmadan forumda reklam yapmak. Bu aynı zamanda, imzada veya gönderilerde metin yayınlayarak veya yayınlamadan kişinin kendi ana sayfasına bağlantı vermek gibi sözde gizli reklamlar için de geçerlidir. Ana sayfa URL'leri ve adres veya iletişim bilgileri yalnızca forumun kullanıcı profilinde yayınlanabilir.

2. Bir kullanıcı olarak, yayınlamak istemediğiniz bilgileri içerip içermediklerini görmek için yayınlamadan önce gönderilerinizi ve konularınızı kontrol etmeyi taahhüt edersiniz. Katkılarınız ve konularınız arama motorlarına kaydedilebilir ve böylece dünya çapında erişilebilir hale gelebilir. Sağlayıcıya karşı bu tür arama motoru girişlerinin silinmesi veya düzeltilmesi talebi hariç tutulmuştur.

3. Özellikle yukarıda belirtilen kuralların § 3 alt paragraf 1 ve 2'nin ihlali durumunda, sağlayıcı, feshe bakılmaksızın kullanıcıya aşağıdaki yaptırımları da uygulayabilir:

 • kullanıcı tarafından yayınlanan içeriğin silinmesi veya değiştirilmesi,
 • bir uyarı yayınlamak veya
 • foruma erişimin engellenmesi.

4. Üçüncü taraflar veya diğer kullanıcılar, a) bir kullanıcı olarak sizin tarafınızdan yayınlanan içerikten kaynaklanan ve/veya b) bir kullanıcı olarak sizin tarafınızdan sağlayıcının hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan olası yasal ihlaller için sağlayıcıya karşı talepte bulunursa, bir kullanıcı olarak sağlayıcıyı tazminat talepleri de dahil olmak üzere her türlü talebe karşı tazmin etmeyi ve olası yasal ihlal nedeniyle sağlayıcı tarafından yapılan masrafları sağlayıcıya geri ödemeyi kabul edersiniz. Özellikle, sağlayıcı gerekli yasal savunma masraflarından muaf tutulacaktır. Sağlayıcı, kullanıcı olarak sizden uygun bir ön ödeme talep etme hakkına sahiptir. Bir kullanıcı olarak, üçüncü taraflara karşı yasal savunmada bilgi ve belgelerle sağlayıcıyı iyi niyetle desteklemekle yükümlüsünüz. Sağlayıcının diğer tüm hakları ve tazminat talepleri etkilenmeden kalır. Bir kullanıcı olarak olası ihlalden sorumlu değilseniz, yukarıda belirtilen yükümlülükler geçerli değildir.

§ 4 Kullanım Haklarının Devri


1. Konularınızın ve katkılarınızın telif hakkı, telif hakkına tabi oldukları ölçüde, kullanıcı olarak size aittir. Ancak, bir konu veya katkı yayınlayarak, sağlayıcıya konuyu veya katkıyı web sitelerinde kalıcı olarak tutma hakkını vermiş olursunuz. Buna ek olarak, sağlayıcı konularınızı ve gönderilerinizi silme, düzenleme, taşıma veya kapatma hakkına sahiptir.

2. Yukarıda belirtilen kullanım hakları, forum hesabının feshedilmesi durumunda bile yürürlükte kalacaktır.

§ 5 Sorumluluğun Limiti


1. Forumun sağlayıcısı, forumda yayınlanan içerik, özellikle de doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2. Sağlayıcı, kasıt ve ağır ihmalin yanı sıra önemli bir sözleşme yükümlülüğünün ihlalinden de sorumludur. Sözleşmeden doğan önemli yükümlülükler, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesini mümkün kılan ve sözleşme ortağının düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği yükümlülüklerdir. Sağlayıcı, kendisi veya yasal temsilcilerinden veya vekillerinden biri tarafından maddi sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmalle ihlal edilmesinden kaynaklanan bu tür bir zarar için sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülebilir tipik sözleşme zararının tazmininden, sınırlamaya tabi olarak sorumlu olacaktır. Sağlayıcı, temel sözleşme yükümlülükleri olmayan ikincil yükümlülüklerin hafif kusurlu ihlali durumunda sorumlu olmayacaktır. Sağlayıcı tarafından verilen bir garanti veya garantinin koruma kapsamına giren zararlar için sorumluluk ve Ürün Sorumluluğu Yasası'na dayanan talepler için sorumluluk ve yaşam, uzuv veya sağlığa zarar vermekten kaynaklanan zararlar etkilenmeyecektir.

§ 6 Sözleşmenin Süresi / Feshi


1. Bu Anlaşma süresiz olarak akdedilecektir.

2. Her iki taraf da bu anlaşmayı herhangi bir süre sınırlamasına bağlı kalmaksızın feshedebilir.

3. Kullanıcı hesabını siler veya sildirirse (sözleşmenin feshi), herkese açık ifadeleri, özellikle forumdaki katkıları tüm okuyucular tarafından görülebilir kalacaktır, ancak hesaba artık erişilemeyecek ve kullanıcı adı forumda görünür kalacaktır. Diğer tüm veriler silinecektir. Kullanıcı kamuya açık katkılarının da silinmesini isterse, silme talebinde bulunurken sağlayıcıyı bu konuda bilgilendirmelidir.