Two men take notes on a whiteboard

Yetkinlikler

Yetkinlikler


Öğretmenlerle ilgili bir klişe, kariyerlerinin başında kendilerine bir ders akışı hazırladıkları ve daha sonra bunları onlarca yıl boyunca değiştirmedikleridir. Böyle bir yaklaşım öğretmen için hem monotonluk hem de mümkün olan en iyi öğretim kalitesini üretmemek demektir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, otantik bağlamlar veya disiplinler arası sorular gibi yeni öğretim yaklaşımlarıyla sürekli olarak ilgilenmek, öğretmenlerin çalışma hayatına yeni bir ivme kazandırır ve kişinin kendini sürekli olarak geliştirir. Aşağıda, bu pedagojik yaklaşımları takip eden, konu ve metodolojiye göre sınıflanmış geniş bir etkinlik arşivi bulabilirsiniz.