Two men take notes on a whiteboard

Kompetencijos

Įvadas


Vienas iš stereotipų apie mokytojus yra tas, kad karjeros pradžioje jie parengia pamokas ir jų nekeičia dešimtmečius. Viena vertus, toks požiūris mokytojui būtų monotoniškas, kita vertus, jis tikrai neužtikrina geriausios mokymo kokybės. Nuolatinis nagrinėjimas naujų koncepcijų ir mokymo metodų, tokių kaip tyrinėjimais grįstas mokymasis, autentiškas kontekstas ar tarpdiscipliškumas, mokytojo profesinėje veikloje įneša naują impulsą ir nuolat padeda tobulinti savo mokymą. Pateikiame didelį klasės užduočių, rinkinį, kuriame užduotys, suskirstytos pagal dalykus ir metodiką.