Tyrinėjimais grįstas mokymasis STEM ugdyme: technologijos

Tiesiog kvėpuoti


Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet dėl oro taršos miršta daugiau negu septyni milijonai žmonių.

Nagrinėkime oro taršą, jos kontrolę ir poveikį žmonių sveikatai. Galime rinkti ir analizuoti savo miesto duomenis apie oro užterštumo lygį ir tirti oro taršos poveikį žmonių sveikatai.

 

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui

Ši TGM užduotis skatina mokinius formuluoti klausimus, susijusius su grafiku („Kaip atsirado „šuolis“?“, „Atrodo, kad vasarą ozono yra daugiau. Kodėl?“), formuluoti hipotezes ir jas tikrinti atliekant tyrimus („Gal tai fejerverkai. Pažiūrėkime, ar jie iš tiesų išskiria kietąsias daleles!), aptarti jų rezultatus.

TGM pagrindinės savybės: mokiniai…

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria išvadas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

Pateikiamos užduotys:

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

Daugiau turinio