STEM Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Konular: Matematik

Sally Clark Vakası (veya yanlış kullanılan istatistik)


Saygın bir avukat olan Sally Clark, 1990'ların sonlarında doğumlarından kısa bir süre sonra ani bebek ölümü sendromundan öldüğünü iddia ettiği çocuklarını öldürmekle suçlandı.

Çocuk doktoru Profesör Sir Roy Meadow, duruşmada uzman tanık olarak çağrıldı. İstatistiksel bir çalışma, Clarks'ın sosyal statüsündeki bir ailede beşik ölümü olasılığının 8543'te yaklaşık 1 olduğunu belirtti ve aynı ailede bu tür iki ölümün meydana gelme olasılığının, bu sayının 73 milyonda 1'inin karesine eşit olduğu sonucuna vardı.

Bu istatistiksel analize dayanarak, Sally Clark iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulunur.

Suçlamalar haklı mı? Dr. Meadow'a katılıyor musunuz? Bunu bilimsel ve etik bir bakış açısıyla tartışın.

 

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Örnekteki SBK

SBK’nın özellikleri

STEM Eğitiminde SBK nasıl kullanılır?

1. Otoriteler tarafından tartışıldı mı?

 • Soylu unvanı, bilirkişi tanığın ifadesinin ciddiyetini baltaladı. Kararı eleştirilerenler başlangıçta çok az ilgi gördü.

2. Mahkumiyet olasılığı?

 • Karar, göründüğü gibi, ikinci derece kanıtlara dayalı bir yargılama değil, kişisel koşulları ihmal eden esas olarak istatistiksel bir argümana dayanmaktadır.

3. Sosyolojik, psikolojik, politik veya medya faktörleri vakayı etkiledi mi?

 • Çocuklara karşı işlenen suçlar genellikle büyük bir gürültü yaratır.
 • Sally Clark olan medya ilgisi onu bir katil olarak gösterdi.

 

Özellikler

 • SBK'nın bilimde bir temeli vardır ve insanların diyalog, tartışma ve münazaraya katılmalarını gerektirir.
 • Esas olarak SBK’nın doğasında tartışma vardır.
 • Bilimsel, ahlaki, etik veya sosyal akıl yürütme konuları dahil olmak üzere fikir oluşturmayı ve karar vermeyi gerektirir.

SBK ile ilgilenmek

 • Bu sorunlarla ilgilenmek, çelişkili veya tamamlanmamış bilimsel deliller ve eksik raporlama nedeniyle eksik bilgilerin değerlendirilmesini gerektirir.
 • Genellikle bu konular, riskler ve etiksel akıl yürütmeninde kullanıldığı bir maliyet-fayda analizini içerir.

 

Amaç, farklı görüşlerin nasıl geliştiğini ve güçlendiğini anlamaktır.

Metni dikkatlice okuyunuz!
Bu bağlamda nasıl konumlanıyorsunuz!
Kendinizi bir uzman rolüne koyun. Nasıl tartışırsınız...

 • … eğer bu duruma karşı çıkarsanız
 • … eğer bu duruma karşı çıkmazsanız

Kendi (internet) araştırmanızı yapın.

 • Bu durumda sırasıyla karşıt argümanları destekleyen bilimsel temelli argümanların listesini bulun
 • Durum ile bilimsel gerçekler arasındaki bağlantıyı detaylandırın.

Bu durumun algılanmasını başka hangi yönler etkiliyor?

 

Daha fazla içerik