Perspectieven voor bèta-docenten

Carrièremogelijkheden - Samenwerken en uitwisselen - Vakdidactiek en bèta-onderwijs

Teach4Life Onze missie Over ons Nieuwsbrief

Welkom bij teach4life

Bent u bèta-docent?  Bent u op zoek naar nuttige en inspirerende indrukken, ideeën en informatie over carrièremogelijkheden, samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden of wilt u uw competenties op het gebied van lesgeven en klassenmanagement verder ontwikkelen?

Bèta-docenten geven les in Rekenen/Wiskunde, Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, NLT, O&O, Informatica en andere vakken in de bèta-hoek (daar wordt ook wel de term STEM voor gebruikt: science, technologie, engineering en mathematics).

Teach4life biedt aantrekkelijke loopbaaninformatie voor bèta-docenten, fungeert als platform voor samenwerking en uitwisseling met leerkrachten in heel Europa en biedt inspiratie voor uw onderwijs.

Wat is teach4life?


Teach4Life is een online platform voor bèta-docenten, en voor  studenten van de lerarenopleiding. Het doel van het platform is de aantrekkelijkheid van het beroep van bèta-docent in Europa te vergroten door dialogen tussen bèta-docenten op gang te brengen en toekomstige en praktiserende bèta-docenten met elkaar in contact te brengen.

Wij willen u ondersteunen in alle fasen van uw carrière en beroep. Ben je op zoek naar nieuwe ideeën voor het onderwijs? Wilt u ideeën uitwisselen met collega's of bent u geïnteresseerd in carrièremogelijkheden in uw beroep? Dan is het Teach4Life platform de juiste plaats voor jou. Wij bieden u informatie over carrièremogelijkheden, een digitaal netwerk voor bèta-docenten en impulsen voor uw onderwijs.

Icon illustrates Career through a person with connections to the outside

Carrière

De loopbaan van bèta-docenten kan zich in verschillende richtingen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school. Wij tonen u de vele mogelijkheden en geven achtergrondinformatie over de afzonderlijke loopbaanprofielen. Interviews met collega's bieden indrukken en geven een uitgebreid beeld van de carrièremogelijkheden voor bèta- en techniekdocenten.

Meer informatie
Handshake which shows Cooperation

Samenwerking

Op onze discussieplatforms kunt u netwerken met collega's en ervaringen uitwisselen. Bent u op zoek naar contacten voor carrièremogelijkheden, wilt u ervaringen delen met specifieke onderwijsbenaderingen of pedagogische vraagstukken? Ideeën uitwisselen met collega's en belanghebbenden bij bèta-onderwijs.

Meer informatie
Icon illustrates Competence

Competentie

Zoekt u inspiratie voor modern STEM-onderwijs of ideeën om uw lessen verder te ontwikkelen? In het competentiedomein vindt u veel suggesties en lesmateriaal voor uw lessen. Naast actuele onderwerpen in het bèta/technisch onderwijs laten we u nieuwe pedagogische en didactische methoden zien die u in uw lessen kunt toepassen.

Meer informatie

Onze missie


Schets de verschillende carrièremogelijkheden in het bèta/technisch onderwijs:

Naast lesgeven in de klas is er een verscheidenheid aan carrièremogelijkheden voor bèta/technische docenten, zowel verticaal als horizontaal. Het platform biedt inspirerende informatie en toont rolmodellen die verschillende mogelijke bèta/technische loopbaantrajecten voor leraren volgen.

Bevorderen van uitwisseling en samenwerking van bèta/technische docenten:

Onderling leren, uitwisseling en samenwerking spelen een belangrijke rol in het dagelijks bèta/technisch onderwijs. Het platform integreert leerkrachten in het bèta/technische onderwijsnetwerk van Europa door bèta/technische leerkrachten in verschillende loopbaanfasen, van verschillende scholen en uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen.

Two men take notes on a whiteboard

Zorgen voor actueel lesmateriaal en onderwijsaanbod

Het platform biedt leerkrachten in opleiding en bijscholing mogelijkheden om hun competenties verder te ontwikkelen. Het schetst verschillende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling om leerkrachten aan te moedigen en in staat te stellen vooruitgang te boeken door middel van workshops over innovatieve pedagogieën en stimulerende video's over taken in de klas.

Logos of ICSE and teach4life
Logos of ICSE and teach4life

Over ons


ICSE (International Centre for STEM Education) is een internationaal verbonden onderzoekscentrum dat gevestigd is aan de Universiteit voor Onderwijs in Freiburg, Duitsland. Het uiteindelijke doel van ICSE is om het bèta/technisch onderwijs in heel Europa te verbeteren door middel van praktijkgericht onderzoek en de transfer daarvan naar de praktijk.

Het Teach4Life-platform komt voort uit het internationale project 3C4life. 3C4life (2021-2024) staat voor "Perspectives for Lifelong STEM Teaching - Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development". Het project is een door de EU gefinancierd driejarenprogramma (2021- 2024), dat tot doel heeft het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en het bèta/technisch onderwijs op Europees en nationaal niveau systematisch te verbeteren. 3C4life verenigt twaalf partners uit zes Europese landen. In elk land werkt een onderwijsautoriteit samen met een onderzoekspartner om in nauwe samenhang met de systemische onderwijsniveaus in elk land te opereren.

Meer informatie over het project 3C4life vindt u hier.

Blijf op de hoogte


Wilt u interessante evenementen, meer praktisch lesmateriaal en spannende berichten over lopende projecten gemakkelijk in uw e-mail inbox ontvangen?  Abonneer u dan op de ICSE-nieuwsbrief.

Abonneer op nieuwsbrief