Expert toetsing en beoordeling


Het onderwijs draait om leren, en daar horen onlosmakelijk toetsing en beoordeling bij. Het is belangrijk dat er professionals zijn die verstand hebben van zowel toetsing (wat is goede toetsing) als het onderwijs (wat willen we eigenlijk dat er geleerd wordt).

Hieronder kunt u een interview uit het veld bekijken:

Person with list in background

Taakgebied

Veel bèta-docenten hebben binnen hun school de gewoonte om met hun collega's samen specifieke taken uit te voeren w.b. toetsing: ontwikkeling van schoolexamens (PTA), aanvullende beoordelings-opdrachten, e.d. Dit hoort in feite tot de standaard-taken van het docentschap. Het kan ook leiden tot extra taken (en dus deskundigheid) als het gaat om het werk binnen examen- en toetsings-commissies van een school.

Er is een grote groep docenten die zich uitgedaagd voelt om hun plezier en expertise in het maken van goede toetsopgaven te delen.

In Nederland is er een landelijk instituut voor toetsing, het Cito. Voor de diverse examenprogramma's van de bèta-vakken wordt gewerkt met constructiegroepen en -fora. Docenten helpen dan bij het samenstellen van goede examens, door met creativiteit en vakinhoudelijke deskundigheid nieuwe en uitdagende toets-items te construeren.

Naast het Cito zijn er andere organisaties die zich specifiek richten op het toetsvraagstuk van het onderwijs, en daar eigen producten voor ontwikkelen.

Icon shows list

Eisen

We nemen een lijstje over van het Cito (cito.nl, informatie richting docenten wat betreft constructie van items), omdat dit een goed beeld geeft wat er nodig is voor goede toetsing:

  • recente onderwijservaring aan eindexamenkandidaten in het juiste vak en schooltype

  • een flinke dosis creativiteit en talent voor analyseren, structureren

  • interesse in digitaal (samen)werken met – ook – vakgerichte software

vanzelfsprekende kwaliteiten als een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, feedback kunnen geven en ontvangen en stipt op tijd leveren

Icon illustrates Competence

Competenties

Naast de vanzelfsprekende ervaring met het lesgeven in het betreffende vak/domein is er een dosis interesse nodig om de goede vraag te stellen, en dat is een vak apart. Spelen met de informatie in een item (overbodige informatie, beeld en tekst gecombineerd, etc.).

Je bent altijd een team-speler in de onwikkeling van toetsing en beoordeling, omdat hier in groepen gewerkt wordt. Je moet dus af en toe ook tegen kritiek kunnen als jouw creatieve product.

Person with list in background

Taakgebied

Icon shows list

Eisen

Icon illustrates Competence

Competenties

Woman writing on whiteboard
Woman writing on whiteboard

Verdere informatie


Andere loopbaanmogelijkheden bij onderwijsinstanties