PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendra informacija


Dėkojame, kad apsilankėte platformoje. Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi.

Plaformoje pateikiate savo asmens duomenis. Kaupiami tik tie duomenys, kurie yra būtini, naudojami tik nurodytais tikslais ir ištrinami juos pasiekus. Jei tokiam tvarkymui nėra teisinio pagrindo, paprastai gauname jūsų sutikimą.

Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES BDAR) ir atitinkamų šalies įstatymų.

Šiame dokumente apžvelgiama, kokie duomenys ir kokiu tikslu yra renkami.

 

Dokumento pakeitimai

ICSE pasilieka teisę prireikus keisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Pakeitimai skelbiami šiame puslapyje, todėl rekomenduojame reguliariai jame apsilankyti ir patikrinti dabartinę Privatumo politikos redakciją.

Nauja redakcija nuo 2022 09 07

 

Atsakinga institucija

Atsakinga institucija, kaip apibrėžta ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose šalies teisės aktuose, yra Freiburgo Edukologijos universitetas.

Teisiškai jam atstovauja rektorius Prof. dr. Hans-Georg Kotthoff.

Kunzenweg 21
79117 Freiburgas
Tel: +49 761 682-261
kotthoff@ph-freiburg.de

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Galite kreiptis į atsakingos institucijos duomenų apsaugos pareigūną:

Dr. Bernd Remmele
Pädagogische Hochschule Freiburg
Kunzenweg 21
79117 Freiburgas
Tel.: 0761 / 682-625
E. paštas: datenschutz@ph-freiburg.de

2. Asmeniniai duomenys


Asmens duomenų tvarkymas

Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie platformos, žiniatinklio serveris automatiškai kaupia duomenis ir informaciją iš besikreipiančio kompiuterio.

Kaupiami šie duomenys:

 • naudotojo naršyklės ir operacinės sistemos sisteminiai duomenys (jei juos perduoda besikreipiančioji interneto naršyklė),

 • naudotojo IP adresas,

 • prisijungimo data ir laikas,

 • interneto svetainės, iš kurių naudotojas pasiekia platformą,

 • interneto svetainės, į kurias naudotojas patenka per platformą.

Ši informacija reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą platformos turinio pateikimą, jį optimizuoti ir užtikrinti ilgalaikį mūsų IT sistemų ir platformos technologinį funkcionalumą. Informacija kaupiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 6 str. 1 punkt. e) BDAR atsižvelgiant į LDSG (Landesdatenschutzgesetz) 4 straipsnį, taip pat LHG (Landeshochschulgesetzt) 2 straipsnį.

IP adresai registruojami tik apsilankymo metu platformos turinio pateikimui naudotojo kompiuteryje. Po apsilankymo IP adresai nesaugomi.

Likę duomenys saugomi platformos registrų failuose. Šie duomenys nėra tvarkomi kartu su kitais naudotojo asmens duomenimis.

Asmens duomenys renkami kai kuriose mūsų platformos formose, pvz., naujienlaiškių registracija, forumas, kontaktų formos.

Slapukai

Platformoje naudojami slapukai. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote platformoje. Slapukus sudaro simbolių eilutė, pagal kurią tinklalapiai ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei. Tokiu būdu galima atpažinti ir identifikuoti konkrečią interneto naršyklę.

Tarptautinis STEM švietimo centras (ICSE) naudoja vadinamuosius seanso slapukus. Jų paskirtis - užtikrinti interneto pasiūlymų patogumą, efektyvumą ir saugumą (pavyzdžiui, prisijungus sesijos metu, nereikia iš naujo prisijungti kiekviename puslapyje). Šis tikslas taip pat yra mūsų teisėtas interesas tvarkant duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 dalies f punktą. Seanso slapukai ištrinami sesijai pasibaigus.

Vidinėse platformos dalyse su prisijungimo galimybe, siūloma kai kuriuose mūsų puslapiuose, nustatomi vadinamieji nuolatiniai slapukai. Jų paskirtis - sėkmingai atpažinti prisijungusį naudotoją vėlesnėse tos pačios svetainės sesijose, užtikrinti, kad naudotojui puslapis atrodytų nekintantis. Nuolatiniai slapukai saugomi 14 dienų, vėliau ištrinami.

Teisinis laikino duomenų ir registrų failų saugojimo pagrindas yra CK 6.2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Galite bet kada uždrausti slapukų nustatymą  svetainėje naudodami atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir taip visam laikui nesutikti su slapukų naudojimu. Be to, jau nustatytus slapukus galima bet kada ištrinti naudojantis interneto naršykle ar kitomis programomis. Tai įmanoma visose įprastose interneto naršyklėse. Išjungus slapukus, platformos funkcionalumas gali būti apribotas.

Duomenų subjekto teisės

Pagal BDAR kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas pateiktų informaciją apie jo asmens duomenis ar nedelsiant ištaisytų neteisingus su juo susijusius asmens duomenis arba juos ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Sutikimą tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų apsaugos teisę galima bet kada atšaukti, nedarant poveikio sutikimo pagrindu iki atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Jei duomenų subjektas abejoja dėl savo asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, jis turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ar atitinkamą instituciją.

Asmens duomenų ištrynimas

Kaupiami asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek tai būtina saugojimo tikslui pasiekti arba kiek to reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai.

El. pašto saugumas

Jei siunčiate mums el. laišką, Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas tik susirašinėjimui su Jumis. Atkreipkite dėmesį, kad elektroninių laiškų duomenų perdavimas internetu gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Forumo naudojimas

Forumą gali skaityti neužsiregistravę platformos naudotojai. Jei norite aktyviai dalyvauti forume, turite užsiregistruoti nurodydami savo el. pašto adresą, vardą ir laisvai pasirenkamą vartotojo vardą, kuris gali būti ir pseudonimas. Registracijai naudojama dvigubo įtraukimo procedūra, t. y. jūsų registracija baigiama tik tada, kai patvirtinate savo registraciją paspaudę nuorodą, gautą el. paštu. Jei registracijos nuorodos nepatvirtinate per 48 dienas, registracija automatiškai ištrinama iš duomenų bazės.

Jei užregistruosite paskyrą forume, be registracijos duomenų, saugosime Jūsų pateiktą informaciją forume, t. y. viešus pranešimus, įrašus prisegtukuose, narystes, asmenines žinutes ir t. t., kol atsijungsite. Jūsų el. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume susisiekti, jei trečioji šalis prieštarautų, kad jūsų įrašas yra teisėtas. Kai forume rašote žinutę, toliau saugome jūsų IP adresą, kurį po 70 dienų ištriname. Šiuos duomenis saugome dėl atsakomybės neteisėto turinio paskelbimo atvejais.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai.

Jei ištrinsite savo paskyrą, Jūsų vieši įrašai, ypač forume, liks matomi visiems skaitytojams, tačiau Jūsų paskyra bus nepasiekiama ir forume pažymėta kaip „svečias“. Visi kiti duomenys bus ištrinti. Jei norite, kad būtų ištrinti ir jūsų vieši įrašai, susisiekite su atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Registracija/naudotojo paskyra forume

Platformoje naudotojai registruojasi (sukuria naudotojo paskyrą) pateikdami asmens duomenis (pvz., institucija, pareigos / mokslo laipsnis, vardas ir pavardė bei adresas) taip pat kontaktinius duomenis: el. paštą. Formoje įvedami duomenys perduodami mums ir saugomi. Duomenys trečiosioms šalims neperduodami. Registracijos metu taip pat saugomi šie duomenys: naudotojo IP adresas, registracijos data ir laikas. Registracijai naudojama dvigubos registracijos procedūra, t. y. registracija baigiama tik tada, kai patvirtinate savo registraciją paspaudę nuorodą, gautą el. paštu.  Jei nuorodos nepatvirtinate per 48 dienas, jūsų registracija automatiškai ištrinama iš mūsų duomenų bazės. 

Informacija, kurią pateikiate naudodamiesi mūsų platforma, yra savanoriška (BDAR 6 str. 1 dalies 1 pastraipos a punktas).

Naudotojo registracija būtina sutarčiai su naudotoju įvykdyti (sutarties šalies tapatybei nustatyti ir ryšiams palaikyti) arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas registracijos atveju sutarties, kurios šalis yra naudotojas, vykdymui arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimui yra BDAR 6 straipsnio 1 pastraipos b punktas.

Platformos naudotojas turi teisę prašyti bet kada pakeisti arba ištrinti apie jį saugomus duomenis.

3. Trečiųjų šalių paslaugos


„CleverReach“ naujienlaiškis

Jei norite gauti platformoje siūlomą naujienlaiškį, prašome pateikti el. pašto adresą. Dvigubos registracijos procedūroje (registracijos patvirtinimas), užtikrinate, kad sutinkate gauti naujienlaiškį.

Naujienlaiškio registracijos formoje įvestų duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą saugoti duomenis, el. pašto adresą ir juos naudoti naujienlaiškio siuntimui galite bet kada atšaukti, pavyzdžiui, naudodami naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“. Atšaukimas neturi įtakos jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Jūsų duomenys bus saugomi tik tol, kol bus būtini tikslui (naujienlaiškio siuntimui) įgyvendinti.

Naujienlaiškiams siųsti naudojame „CleverReach“. Paslaugų teikėjas yra

CleverReach GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

Ši paslauga leidžia mums organizuoti ir analizuoti naujienlaiškių siuntimą. Duomenys, kuriuos įvedate norėdami gauti naujienlaiškį, pavyzdžiui, jūsų el. pašto adresas, saugomi „CleverReach“ serveriuose. Serverių buvimo vietos yra Vokietijoje ir Airijoje, atitinkamai.

Naujienlaiškio siuntimas su „CleverReach“ leidžia mums analizuoti naujienlaiškio gavėjo elgseną. Analizė, be kita ko, rodo, kiek gavėjų atidarė naujienlaiškį ir kokiu dažnumu buvo paspaustos naujienlaiškyje esančios nuorodos. „CleverReach“ palaiko atvertimų stebėjimą, leidžiantį analizuoti, ar paspaudus nuorodą buvo atliktas iš anksto apibrėžtas veiksmas, pavyzdžiui, įsigytas produktas. Išsamesnės informacijos apie „CleverReach“ atliekamą duomenų analizę galima rasti adresu: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Duotą sutikimą galima bet kada atšaukti. Norint atšaukti sutikimą, pakanka neoficialaus pranešimo el. paštu arba atsisakyti prenumeratos naudojant naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“. Atšaukimas neturi įtakos atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Jei nenorite, kad „CleverReach“ analizuotų jūsų duomenis, pirmiausia neturėtumėte registruotis arba turite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Norint atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, pakanka atsiųsti mums neoficialų pranešimą el. paštu arba atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos naudojant naujienlaiškyje esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“.

Duomenys, įvesti užsakant prenumeratą, ištrinami iš mūsų serverių ir „CleverReach“ serverių prenumeratos atsisakymo atveju. Jei šie duomenys mums buvo perduoti kitais tikslais (pvz., prenumeruojant mūsų medžiagos rinkinį, registruojantis į konferenciją ir t. t.) ir kitur, jie vis tiek liks pas mus. Jei pageidaujate, kad jie būtų ištrinti, atsiųskite mums neoficialų pranešimą el. paštu.

Išsamią informaciją apie „CleverReach“ privatumo politiką rasite adresu: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Užsakymų apdorojimas

Laikantis teisinių duomenų apsaugos reikalavimų sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį su „CleverReach“.

 

„Matomo“ žiniatinklio analizė

Platformoje naudojama žiniatinklio analizės paslauga „Matomo“.

„Matomo“ naudoja slapukus. Tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo jūsų įrenginyje ir kurie leidžia analizuoti naudojimąsi svetaine. Slapukų pagalba gauta informacija apie naudojimąsi platforma saugoma mūsų serveryje. Prieš saugojimą jūsų IP adresas nuasmeninamas.

„Matomo“ slapukai saugomi jūsų įrenginyje tol, kol juos ištrinate.

„Matomo“ slapukų nustatymas grindžiamas CK 6.2 str. 6 str. 1 dalies f punktu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Kaip šios platformos valdytojas, turime teisėtą interesą anonimiškai analizuoti naudotojų veiksmus, kad galėtume optimizuoti tiek platformą, tiek, jei reikia, reklamą (per mūsų socialinės žiniasklaidos kanalus arba naujienlaiškį).

„Matomo“ slapuke saugoma informacija apie naudojimąsi šia platforma nėra atskleidžiama. Slapukų naudojimą jūsų interneto naršyklėje galima uždrausti. Tačiau dėl to gali būti apribotos kai kurios platformos funkcijos.

Savo duomenų saugojimą ir naudojimą galite išjungti. Jūsų naršyklė nustato atsisakymo slapuką, kuris neleidžia saugoti „Matomo“ naudojamų duomenų. Jei ištrinsite slapukus, bus pašalintas ir „Matomo“ slapukas. Kai vėl apsilankysite  platformoje, atsisakymo slapukas turi būti nustatytas iš naujo, kad būtų uždraustas jūsų duomenų saugojimas ir naudojimas.

„Matomo“ ir „Cleverreach“ skyriai pritaikyti pagal mein-datenschutzbeauftragter.de duomenų apsaugos sąranką.

4. ICSE socialinėje žiniasklaidoje


Komunikacija socialinėje žiniasklaidoje

Privatumo politika (nuo 2022 m. rugsėjo mėn.) taikoma šiems ICSE (Freiburgo Edukologijos universiteto) socialinės žiniasklaidos profiliams:

Pagrindinės paskyros

Facebook

International Centre for STEM Education 

ICSE Freiburg 

Instagram

ICSE_freiburg

Twitter

ICSE_freiburg

LinkedIn

International Centre for STEM Education

ICSE Freiburg

Už visas paskyras atsakingas Ryšių su visuomene skyrius. Už duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi atsako ne tik Freiburgo Edukologijos universitetas, bet ir toliau išvardytų atitinkamų platformų teikėjai.

Bendra informacija dėl duomenų tvarkymo socialinėje žiniasklaidoje

Duomenų tvarkymo tikslas ir duomenų subjektų kategorijos

ICSE socialinės žiniasklaidos paskyros papildo ICSE interneto svetaines (https://icse.eu // icse.ph-freiburg.de) ir suteikia naudotojams galimybę savanoriškai dalyvauti ICSE diskusijose.

Kai tik naudotojai prisijungia prie ICSE socialinės žiniasklaidos profilių atitinkamame tinkle, taikomos atitinkamo duomenų valdytojo taisyklės ir sąlygos bei duomenų tvarkymo politika:

ICSE neturi įtakos duomenų apdorojimui atitinkamuose tinkluose. Duomenis, surinktus apie jus naudojantis paslauga, tvarko paslaugų teikėjas ir jie gali būti perduoti šalims, esančioms už Europos Sąjungos ribų. ICSE neturi jokios įtakos paslaugų teikėjo tvarkomų duomenų tipui ir apimčiai, tvarkymo ir naudojimo būdui ar šių duomenų perdavimui trečiosioms šalims, ypač šalims, esančioms už Europos Sąjungos ribų. Informaciją apie tai, kokius duomenis tvarko paslaugų teikėjas ir kokiais tikslais, rasite atitinkamo paslaugų teikėjo privatumo politikoje.

ICSE tvarko asmens duomenis, kurie publikuojami ICSE socialinės žiniasklaidos paskyrose, kad būtų galima įgyvendinti paslaugų tikslus.

ICSE tvarkomų duomenų socialinėje žiniasklaidoje tikslai:

 • kurti ir teikti socialinės žiniasklaidos turinį;

 • tvarkyti užklausas dėl kontaktų ir bendrauti su vartotojais*;

 • valdyti pranešimų komentarus ir diskusijas;

 • įvertinti, koks turinys yra aktualus naudotojams, ir atitinkamai pritaikyti turinį;

 • atkreipti dėmesį į įdomias ICSE datas ir pasiūlymus.

Duomenų subjektai yra ICSE socialinės žiniasklaidos paskyrų lankytojai ir naudotojai.

Socialinės žiniasklaidos kontaktai:

Raktinis žodis: Public Relations- Social Media

ICSE - PH Freiburg
Kunzenweg 21
79115 Freiburg Freiburgas
E-mail: icse@ph-freiburg.de El. paštas: icse@ph-freiburg.de

 

Teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalis yra teisinis pagrindas, kai ICSE socialinės žiniasklaidos redakcinė grupė gauna duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų tvarkymo veiksmų, susijusių su asmens duomenimis. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis yra teisinis pagrindas, jei asmens duomenis būtina tvarkyti, kad šie atitiktų paskirtį socialinėje žiniasklaidoje, atitinkančią viešuosius interesus.

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

ICSE, tvarkydama duomenis, atskleidžia juos kitiems asmenims ir bendrovėms (užsakymų tvarkytojams arba trečiosioms šalims), perduoda jiems duomenis arba kitaip suteikia jiems prieigą prie duomenų tik tuo atveju, jei tai būtina sutarčiai su jumis, kaip duomenų subjektu, įvykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktą. Atskleidimas yra leistinas remiantis interesų pusiausvyra pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį. Pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą ICSE yra teisiškai įpareigota atskleisti duomenis arba jūs davėte sutikimą dėl šios dalies.

Jei ICSE paveda trečiosioms šalims tvarkyti duomenis pagal vadinamąją „užsakymų tvarkymo sutartį“, tai daroma remiantis BDAR 28 straipsniu.

Turinio valdymo įrankis „Hootsuite“

Turinio planavimui ir skelbimui „Twitter“ ir „Instagram“ ICSE naudoja „Hootsuite“. Taikomos šios duomenų apsaugos gairės: hootsuite.com/de/legal/privacy

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenų saugojimo trukmė socialinės žiniasklaidos platformose priklauso nuo atitinkamų platformų valdytojų. ICSE neturi prieigos prie platformų valdytojų saugomų duomenų.

ICSE socialinės žiniasklaidos redakcijos skyriuje asmens duomenys ištrinami arba užblokuojami, kai tik išnyksta jų saugojimo tikslas. Taip pat gali būti saugoma, jei tai numatyta Europos Sąjungos arba šalies teisės aktuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie taikomi atsakingai šaliai. Duomenys taip pat bus blokuojami arba ištrinami, jei pasibaigs minėtuose įstatymuose, aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis.

Duomenų subjekto teisės

Kai tvarkomi jūsų asmens duomenys, duomenų valdytojo atžvilgiu turite šias teises:

 • teisę į informaciją pagal BDAR 15 straipsnį,

 • teisę į duomenų taisymą arba ištrynimą pagal BDAR 16 ir 17 straipsnius,

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį,

 • teisę į duomenų perdavimą pagal BDAR 20 straipsnį,

 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį,

 • teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo ateityje pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį.

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl atliekamo jūsų duomenų tvarkymo. Kitos jūsų teisės, kurias turite platformų valdytojų atžvilgiu (visų pirma teisė nesutikti, kad atitinkamoje platformoje būtų tvarkomi tam tikri duomenys, arba atšaukti vienai iš minėtų platformų duotą sutikimą), aprašytos atitinkamų platformų duomenų privatumo politikoje (žr. nuorodas aukščiau).