Tyrinėjimais grįstas mokymasis STEM ugdyme: chemija

Momentinis ledas


Pirmosios pagalbos komandos turi būti pasirengusios skubiai padėti įvairiose situacijose. Jų krepšiuose yra įvairios įrangos ir produktų, skirtų pirmajai pagalbai užtikrinti. Esant sąnarių traumoms ar ūmiems uždegiminiams procesams, įprasta naudoti ledą. Todėl pirmosios pagalbos komandos  krepšiuose turi kompresų, kuriuos suspaudus ir pakračius jie tampa labai šalti.

Kaip veikia šie kompresai?

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

TGM šiame pavyzdyje

TGM savybės

Kaip taikyti TGM STEM ugdymui

Ši TGM užduotis leidžia ne tik kurti naujas žinias, bet ir ugdyti tyrinėjimo įgūdžius. Mokiniai iš pradžių susiduria su klausimu, kuris juos skatina prisiminti ankstesnes žinias apie endoterminius ir egzoterminius procesus. Šiuo atveju mokiniai tyrinėja reiškinį, planuodami ir vykdydami eksperimentinę veiklą. Taip pat tiria tirpumo priklausomybę nuo temperatūros. Vykdant veiklą mokiniai tampa mokymosi proceso ašimi ir lavina daugybę įgūdžių, pavyzdžiui, formuluoti hipotezes, atlikti tyrimus, atrinkti svarbią informaciją, planuoti bandymus, kontroliuoti kintamuosius, fiksuoti stebėjimus, aptarti idėjas, tyrinėti ir kt.

TGM pagrindinės savybės: mokiniai

 • kelia savo mokslinius klausimus;
 • atsakydami į klausimus teikia prioritetą įrodymams;
 • formuluoja įrodymais pagrįstus paaiškinimus;
 • sieja paaiškinimus su mokslo žiniomis;
 • komunikuoja ir pagrindžia savo paaiškinimus.

Išvada: TGM užduotys yra save apibrėžiančios užduotys.

Dažniausiai mokiniai TGM užduotį atlieka taip (tyrimo ciklas):

 1. Formuluoja tam tikrą klausimą (klausk).
 2. Taiko turimas žinias, kad suprastų problemą ir išnagrinėtų galimus sprendimus (tyrinėk).
 3. Remdamiesi ankstesnėmis išvadomis, kuria naujas (kurk).
 4. Aptaria išvadas (diskutuok).
 5. Įvertina rezultatus ir, jei reikia, tobulina sprendimą (reflektuok).

Pateikiamos užduotys:

 • yra prieinamos visiems mokiniams;
 • siūlo iššūkius, kuriuos įmanoma pasiekti;
 • ugdo gebėjimą sklandžiai dirbti, supratimą ir procesus;
 • siūlo keletą „įėjimo taškų“;
 • įtraukia į veiklą įvairiais metodais ir strategijomis;
 • padeda labiau vertinti procesą, o ne atsakymą.

Mokytojo vaidmuo taikant TGM STEM ugdyme

 • Orientuojasi į mokinių mąstymą ir samprotavimus, kelia jiems iššūkius.
 • Skatina vertinti strategijas ir apie jas komunikuoti.
 • Atskleidžia klaidingus įsitikinimus.
 • Padeda mokiniui mokytis iš klaidų.
 • Skatina mokinius ieškoti alternatyvių sprendimo būdų.

Daugiau turinio