STEM Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Kimya

Ani donma


İlk yardım ekipleri çeşitli acil durumlarda müdahale olmak için hazırlıklı olmalıdır. Çantalarında ilk yardımı sağlamak için çeşitli ekipman ve ürünler bulunur. Eklem yaralanmaları ya da akut enflamatuar süreçlerde buz uygulaması yaygındır. Bu nedenle, ilk müdahale ekiplerinin çantalarında sıkıldıktan ve sallandıktan sonra çok soğuk hale gelen kompresler bulunmalıdır.

 

Bu kompresler nasıl çalışır?

Detaylar

>

Çözüm

>

Uygulama

>

Bu örnekteki SDÖ

SDÖ‘nün özellikleri

STEM eğitiminde SDÖ nasıl kullanılır?

Bu SDÖ görevi sadece yeni bilgilerin oluşturulmasına değil, aynı zamanda araştırma becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlar. Öğrenciler, endotermik ve ekzotermik süreçlerle ilgili önceki bilgilerini ortaya koyduran bir başlangıç sorusuyla karşı karşıya kalırlar. Bu özel durumda öğrenciler, deneysel bir faaliyetin planlanması ve gerçekleştirilmesi yoluyla incelenen olguyu araştırır ve keşfederler. Çözünürlüğün sıcaklığa olan bağımlılığı da araştırılır. Etkinlik sırasında öğrenciler öğrenme sürecinin merkezinde yer alır ve hipotez kurma, araştırma yapma, ilgili bilgileri seçme, deney planlama, değişkenleri kontrol etme, gözlemleri kaydetme, fikirleri müzakere etme, araştırma yapma v.b. gibi birçok beceri geliştirir.

SDÖ temel olarak şu şekilde karakterize edilir: Öğrenciler…

 • kendi bilimsel odaklı sorularını oluşturur.
 • sorulara yanıt verirken delillere öncelik verir.
 • açıklamalarını delillere dayandırır.
 • açıklamalarını bilimsel bilgi ile ilişkilendirir.
 • sonuçlarını paylaşır ve açıklamalarını gerekçelendirir.

Sonuç: SDÖ görevleri kendi içinde farklılıklar olan görevlerdir.

Genellikle öğrenciler bir SDÖ görevini aşağıdaki gibi yürütür (Araştırma Döngüsü)

 1. Belirli bir soru oluşturun (Sor)
 2. Problemi anlamak ve olası çözümleri araştırmak için mevcut bilgileri kullanın (Araştırma)
 3. Önceki bulguları temel alan yeni bulgular oluşturun (Oluştur)
 4. Bulguları tartışın (Tartış)
 5. Sonucu değerlendirin ve gerekirse çözümü iyileştirin (Yansıtın)

Sunulan görevler…

 • Tüm öğrenciler için erişilebilir olsun.
 • Ulaşılabilir hedefler içersin.
 • Bilgi ve süreçleri geliştirsin.
 • Birden çok giriş noktası/seviyesine sahip olsun.
 • Birden çok yöntem ve strateji kullanabilmeyi sağlasın.
 • Cevaptan çok sürece değer verecek yapıda olsun.

STEM eğitiminde SDÖ kullanımında öğretmenin rolü

 • Öğrencinin düşünmesini ve akıl yürütmesini inceler ve onları düşünmeye sevk eder.
 • Öğrencilerin stratejilerini konuşmalarını ve düşünmelerini teşvik eder.
 • Kavram yanılgılarını ortaya çıkarır.
 • Öğrencilerin hatalarından öğrenmelerini destekler.
 • Alternatif yolların keşfedilmesini teşvik eder ve yönlendirir.

Daha fazla içerik