Onderzoekend leren (IBL) in de betavakken: Chemie

Instant ijs


Eerstehulpploegen moeten voorbereid zijn om in verschillende dringende situaties hulp te kunnen bieden. Hun tassen bevatten een verscheidenheid aan uitrusting en producten om de eerste hulp te kunnen bieden. Bij gewrichtsblessures of acute ontstekingsprocessen is het gebruikelijk dat ijs wordt toegepast. Daarom moeten de eerstehulpverleners kompressen in hun tas hebben, die, nadat ze zijn aangedraaid en geschud, zeer koud worden.

 

Hoe werken deze kompressen?

 

Details

>

Solution

>

Implementatie

>

SSI in dit voorbeeld

Kenmerken van IBL

Hoe gebruik je IBL in betavakken

Deze IBL-taak maakt niet alleen de constructie van nieuwe kennis mogelijk, maar ook de ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden. Leerlingen worden geconfronteerd met een initiële vraag, die hen op eerdere kennis met betrekking tot endotherme en exotherme processen wijst. In dit specifieke geval onderzoeken de studenten het bestudeerde fenomeen en verkennen het, door het plannen en uitvoeren van een experimentele activiteit. Ook de afhankelijkheid van de oplosbaarheid van de temperatuur wordt onderzocht. Tijdens de activiteit worden de leerlingen in het centrum van het leerproces geplaatst en ontwikkelen ze meerdere vaardigheden, zoals hypothesen formuleren, onderzoek doen, relevante informatie selecteren, ervaringen plannen, variabelen controleren, waarnemingen noteren, onderhandelen over ideeën, onderzoek doen, enz.

 

IBL heeft de volgende kenmerken: Leerlingen…

•stellen hun eigen wetenschappelijk georiënteerde vragen;

•geven voorrang aan bewijzen bij het beantwoorden van vragen;

•formuleren verklaringen op basis van bewijzen;

•verbinden verklaringen met wetenschappelijke kennis;

•communiceren en rechtvaardigen verklaringen

 

Conclusie: IBL opdrachten differentieren en geven alle leerlingen gelegenheid om bij te dragen

 

Gewoonlijk verwerken de leerlingen een IBL-taak als volgt (Onderzoekscyclus):

1.Een specifieke vraag formuleren (Ask)a

2.Gebruik de bestaande kennis om het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te onderzoeken (Investigate)

3.Creëer nieuwe bevindingen op basis van de eerdere bevindingen (Create)

4.Bespreek de bevindingen (Discuss) 

5.Evalueer het resultaat en verbeter, indien nodig, de oplossing (Reflect)

 

 

Activiteiten zijn

•toegankelijk voor alle leerlingen

•Bied haalbare uitdagingen

•vloeiendheid, begrip en processen ontwikkelen

•meerdere ingangspunten bieden

•Gebruik van een reeks methoden en strategieën

•meer waarde hechten aan het proces dan aan het antwoord

De rol van de docent is…

•Onderzoekt en daagt het denken en redeneren van studenten uit

•Zet aan tot het evalueren en communiceren van strategieën

•Ontdekt misvattingen

•Ondersteunt de student om van fouten te leren

•Prikkelt en stimuleert de verkenning van alternatieve routes

 

Meer inhoud