Socialiniai gamtos mokslų aspektai STEM ugdyme: fizika

Ar reikia statyti daugiau vėjo jėgainių?


Vėjo jėgainės paprastai laikomos švariu energijos šaltiniu. Vis dėlto vėjo jėgainių statyba, ypač šalia gyvenamųjų rajonų, formuoja teigiamą ir neigiamą visuomenės požiūrį.

Vėjo jėgainė arba tiesiog vėjo malūnai, vėjo kinetinę energiją paverčia elektros energija ir tiekia ją į elektros tinklą. Šiandien vėjo jėgainės yra bene svarbiausias vėjo energijos panaudojimo būdas.

Daugelyje vietovių vėjo jėgainių energijos gamybos potencialas nėra pilnai išnaudotas. Taigi ar turėtume statyti daugiau vėjo jėgainių, ar ne?

Išsamiau

>

Sprendimas

>

Įgyvendinimas

>

SGMA šiame pavyzdyje

SGMA savybės

Kaip taikyti SGMA STEM ugdymui

Šio pavyzdžio prieštaravimai. Nors vėjo jėgainės laikomos švariu energijos šaltiniu, tačiau verta nepamiršti, jog vėjo jėgainių įrengimas įtakoja ekonominius ir biologinius veiksnius.

Savybės

 • Socialiniai gamtos mokslų aspektai yra mokslinio pobūdžio ir reikalauja, kad žmonės įsitrauktų į dialogą, diskusijas ir debatus.
 • Jų pobūdis dažniausiai prieštaringas. 
 • Reikia susidaryti nuomonę ir priimti sprendimus, apimančius mokslinius, moralinius, etinius ar socialinius klausimus.

Darbas su socialiniais gamtos mokslų aspektais

 • Sprendžiant šiuos klausimus reikia įvertinti nepakankamą informaciją dėl prieštaringų ar neišsamių mokslinių įrodymų ir neišsamiai pateikiamų faktų.
 • Dažnai šie klausimai susiję su sąnaudų ir naudos analize, kurioje rizika sąveikauja su etiniais argumentais.

Tikslas – suprasti, kaip vystomos ir stiprėja skirtingos nuomonės.

 1. Atidžiai perskaitykite tekstą.

 2. Kokia Jūsų pozicija šiame kontekste?

 3. Įsijauskite į eksperto vaidmenį. Kaip Jūs argumentuotumėte…

  1. … jei prieštaraujate atvejui;

  2. … jei neprieštaraujate atvejui.

 4. Atlikite tyrimą (internetu).

  1. Raskite sąrašą moksliškai pagrįstų argumentų, palaikančių arba prieštaraujančių atvejo argumentams.

  2. Paaiškinkite nagrinėjamo atvejo ir mokslinių faktų ryšį.

 5. Kokie kiti aspektai daro įtaką šio atvejo suvokimui?

Daugiau turinio